MEI-50600 Kestävä tuotanto, 4 op
Sustainable Production

Vastuuhenkilö

Minna Lanz, Hasse Nylund

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-50600 2016-01 3 - 4 Minna Lanz
Hasse Nylund
Kurssin suoritukseen kuuluu henkilökohtainen oppimispäiväkirja ja ryhmissä tehtävä harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen pääasialliset dimensiot ja niiden liittymisen toisiinsa. Hyväksyttävästi suoritetun kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen tilanteen, haasteet ja mahdollisuudet valmistavassa teollisuudessa. Myös kestävän kehityksen mittausmenetelmät ja pääsialliset mittarit ovat tulleet tutuksi.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kestävän kehityksen muutosajurit (STEEP-malli) tuotannon näkökulmasta  Ymmärrys muutosajureiden haasteista ja mahdollisuuksista. STEEP-ajurit: sosiaalinen, tekninen, ekonominen, ekologinen ja poliittinen.   
2. Käytössä olevat standardit ja pre-normatiiviset toimet tuotantotoiminnassa  Standardien yleisyys ja käyttökelpoisuus  Standardien tarkempi sisältö (esim. GRI ja OECD) 
3. Kestävän kehityksen mittaaminen ja arviointi  Tyypilliset mittarit, mittareiden kategoriat ja merkitykset  Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen 
4. Joustava tuotanto ja Lean perusteet  visuaalisen ohjaus, joustavuuden eri elementit  kyvykkyyksiin pohjautuva joustavuus ja mukautuminen 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     M.Lanz, H. Nylund, et al       Luentokalvot ovat pääosin suomeksi ja löytyvät kurssin Moodlesivulta yleensä ennen kyseistä luentoa.   Kyllä   
Muu kirjallisuus           Verkkokirjoista ja -artikkeleista koottu kurssikirjallisuus, löytyy Moodlesta   Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 16.02.2017