MEI-40610 Koneensuunnittelun metodiikat, 4 op
Methodologies for Product Design

Vastuuhenkilö

Timo Lehtonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-40610 2016-01 3 - 4 Tero Juuti
Timo Lehtonen
Kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: Kurssilla opetettua hyödyntävä soveltava harjoitustyö tai exam verkkotentti kurssilla jaettavasta materiaalista.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on omaksunut nykyaikaisen koneensuunnittelijan ajatusmaailman ja tuntee alan menetelmiä. Kurssilla käydään läpi suunnittelutieteen kehityskulku mekanismiluetteloista (Rodenacker) nykyaikaiseen tietämysmallipohjaiseen suunnitteluun.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Koneensuunnittelijan maailmankatsomus: Maailma mekanismeina - ja paljon enemmän!     
2. Korkean suunnittelulaadun kolmio.  Suunnittelun dispositiomalli.   
3. Mekaaninen ja mekatroninen maailma.     
4. Ihanteelliset ratkaisut: saksalaisen koneensuunnittelun kolme pääperiaatetta.     
5. Käytännön työkaluja: Suunnittelusääntöjä eli mitä konstruktöörin tulisi tietää.     
6. Klassinen koneensuunnittelija vs. moderni koneensuunnittelija. Koneensuunnittelu on nykyaikaa ja sitä tarvitaan myös tulevaisuudessa.     
7. Suunnittelutiedon olemus. Informaatiomallien mahdollisuudet.  Tuotteen DNA - onko sitä?   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 16.02.2017