KEB-63250 Teollinen orgaaninen kemia, 3 op
Industrial Organic Chemistry

Vastuuhenkilö

Jukka Rintala, Jukka Konttinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-63250 2016-01 1 Robert Franzen
Hyväksytysti suoritettu luentoihin perustuva tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat teolliseen orgaaniseen kemiaan ja tärkeimpiin prosesseihin joita esiintyy mm öljy-, biojalostus-, ja lääketeollisuudessa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Öljynjalostus. Biojalostus. Petrokemian-, muovi- ja lääketeollisuuden kemialliset prosessit. Heterogeeniset / homogeeniset katalyytit. Zeoliitit. Hienokemikaalituotanto.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytysti suoritettu luentoihin perustuva tentti.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-63250 Teollinen orgaaninen kemia, 3 op KEB-63256 Industrial Organic Chemistry, 3 op  
KEB-63250 Teollinen orgaaninen kemia, 3 op KEM-5250 Teollinen orgaaninen kemia, 3 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 22.11.2016