KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op
Laboratory Safety and Working Methods

Toteutuskerta KEB-61350 2016-02

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot Harjoitusryhmä, Harjoitustyö
Vastuuhenkilö Elina Vuorimaa-Laukkanen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Läsnäolo luennoilla ja laboratoriossa, hyväksytysti suoritetut luennoilla annetut kotitehtävät ja kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä.

Kohderyhmät

Materiaalitekniikka , Teknis-luonnontieteellinen , Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssin hyväksytty suoritus pakollinen ennen kemian laboratoriotöitä! Huomaa, että luennoilla on LÄSNÄOLOVELVOITE. Poissaolo siirtää opintojakson suorittamisen automaattisesti seuraavaan toteutuskertaan. Laboratoriotutustumiseen ilmoittauduttava POPissa. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Salsana moodlee lähetetään ilmoittautuneille elokuun lopussa.

Laboratoriokierros Mon 10.04.2017 14:00 - 14:00
Laboratoriokierros Wed 19.04.2017 13:00 - 13:00
Laboratoriokierros Thu 20.04.2017 13:00 - 13:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/EG01/01 (*) Fri 10.03.2017 12:00 - 14:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/EG01/01 (*) Fri 17.03.2017 12:00 - 14:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/EG01/01 (*) Fri 24.03.2017 12:00 - 14:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/EG01/01 (*) Fri 31.03.2017 12:00 - 14:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/EG01/01 (*) Fri 07.04.2017 12:00 - 14:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Luentokalvot Saatavilla opintojakson Moodle-sivustolla. Suomi Ei