KEB-61050 Kemian perusteet, 3 op
Introduction to Chemistry

Toteutuskerta KEB-61050 2016-01

Kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu niille, joilla on suppeat tiedot kemiassa, esimerkiksi vain yksi kurssi lukiossa, tai haluavat muusta syystä paikata kemian tietämystään.

Opetus

Periodi 1
Opetusmuodot Luento, Tentti
Vastuuhenkilö Marja Asp-Lehtinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti luentojen, harjoitusten ja oppikirjan sisällöstä.

Kohderyhmät

1. vuosikurssi (fuksit)

Lisätietoja toteutuksesta

Lisätietoja kurssista löytyy kurssin moodle-oppimisalustalta. Kurssiin kuuluu myös laskuharjoituksia ja ne pidetään luentoaikoina. Laskuharjoitusesimerkit on saatavilla moodle-oppimisalustalta.

Tentti Tue 18.10.2016 13:00 - 16:00
Tentti Mon 28.11.2016 17:00 - 20:00
Tentti Mon 16.01.2017 17:00 - 20:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/01 Tue 30.08.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/02 Thu 01.09.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/01 Tue 06.09.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/02 Thu 08.09.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/01 Tue 13.09.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/01 (*) Tue 13.09.2016 18:00 - 19:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/02 Thu 15.09.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/01 Tue 20.09.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/02 Thu 22.09.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/01 Tue 27.09.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/01 (*) Tue 27.09.2016 18:00 - 19:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/02 Thu 29.09.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/01 Tue 04.10.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/02 Thu 06.10.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/01 Tue 11.10.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/02 Thu 13.10.2016 16:00 - 18:00
KEB-61050 Kemian perusteet/Lec/01 (*) Thu 13.10.2016 18:00 - 19:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Luentokalvot KEM-1050 Kemian perusteet: luentokalvojen kopiot. Asp-Lehtinen Marja Luentomateriaali on saatavilla kurssin alkaessa moodle-oppimisalustalta. Suomi Kyllä