OPN-9151 Kandidaatintyö, 10 op
Bachelor's Thesis

Toteutuskerta OPN-9151 2016-01

Kuvaus

Kandidaatintyö suoritetaan osana kandidaatintyöseminaaria.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2016-2017.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Opinnäytetyön ohjaaja

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)