YHTTAY-40110 Selected Topics in Human-Technology Interaction, 1-5 op

Lisätiedot

The course is implemented by the University of Tampere (UTA), the course code at UTA is TIEVS62 Selected Topics in Human-Technology Interaction
https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=11515&idx=3&uiLang=fi&lang=en&lvv=2015

The course belongs to User Experience major subject. Sign-up to the course via UTA's Nettiopsu.

The TUT's students are expected to apply through the Tampere3 cross-institutional study service www.tampere3.fi/serviceforcrossinstitutionalstudies . International degree student majoring in User Experience are not required to apply for courses at UTA through the Tampere3 cross-institutional study service. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2016-2017.

Vastuuhenkilö

Thomas Olsson, Kaisa Väänänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-40110 2016-01 - Kaisa Väänänen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Olsson Thomas, 05.09.2016