YHTTAY-40110 Selected Topics in Human-Technology Interaction, 1-5 op

Toteutuskerta YHTTAY-40110 2016-01

Kuvaus

The course is implemented by the University of Tampere (UTA), the course code at UTA is TIEVS62 Selected Topics in Human-Technology Interaction. Not taught in 2016-2017.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2016-2017.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Kaisa Väänänen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)