YHTTAY-40090 Interaction Techniques, 5-10 op

Lisätiedot

The course is implemented by the University of Tampere (UTA), the course code at UTA is TIEVS60 Interaction Techniques
https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=11511&idx=2&uiLang=en&lang=en&lvv=2015

The course belongs to User Experience major subject. Sign-up to the course via UTA's Nettiopsu.

The TUT's students are expected to apply through the Tampere3 cross-institutional study service www.tampere3.fi/serviceforcrossinstitutionalstudies. International degree student majoring in User Experience are not required to apply for courses at UTA through the Tampere3 cross-institutional study service. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Kaisa Väänänen, Thomas Olsson

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-40090 2016-01 3 - 4 Thomas Olsson
Kaisa Väänänen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Hokkanen Mirja, 31.01.2017