YHTTAY-40010 Multimodal Interaction, 5-10 op

Lisätiedot

The course is implemented by the University of Tampere (UTA), the course code at UTA is TIEVS79 Multimodal Interaction 5 cr (10 cr if contains implementation).
https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=11511&idx=0&uiLang=fi&lang=en&lvv=2015

The course belongs to User Experience major subject. Sign-up to the course via UTA's Nettiopsu.

The TUT's students are expected to apply through the Tampere3 cross-institutional study service www.tampere3.fi/serviceforcrossinstitutionalstudies. International degree student majoring in User Experience are not required to apply for courses at UTA through the Joopas system the Tampere3 cross-institutional study service. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Kaisa Väänänen, Thomas Olsson

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-40010 2016-01 2 Thomas Olsson
Kaisa Väänänen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Olsson Thomas, 05.09.2016