YHTTAY-22206 Introduction to Computational Biology, 3 cr

Lisätiedot

Tampereen yliopiston opintojakso BIO2200 Introduction to computational biology.
https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=10931&idx=5&lang=en&lvv=2016

Opintojakso sisältyy biotekniikan opiskelijoiden opintosuunnitelmaan. Muiden kuin biotekniikan opiskelijoiden tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelun kautta.
Ilmoittautuminen opintojaksolle TaY:n NettiOpsun kautta. The course is only intended for degree students
Ei toteuteta lukuvuonna 2016-2017.

Vastuuhenkilö

Piia Asunmaa

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-22206 2016-01 - Piia AsunmaaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-22206 Introduction to Computational Biology, 3 cr YHTTAY-22200 Introduction to Computational Biology, 3 cr  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 01.08.2016