KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet, 2 op
Fundamentals of Environmental Engineering

Toteutuskerta KEB-20000 2016-01

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot Luento
Vastuuhenkilö Marja Palmroth

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Exam-tentit ja Moodle-esseetentti.

KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet/Lec/01 (*) Mon 09.01.2017 12:00 - 14:00
KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet/Lec/01 (*) Mon 16.01.2017 12:00 - 14:00
KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet/Lec/01 (*) Mon 23.01.2017 12:00 - 14:00
KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet/Lec/01 (*) Mon 30.01.2017 12:00 - 14:00
KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet/Lec/01 (*) Mon 06.02.2017 12:00 - 14:00
KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet/Lec/01 (*) Mon 13.02.2017 12:00 - 14:00
KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet/Lec/01 (*) Mon 20.02.2017 12:00 - 14:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Luentokalvot Suomi Kyllä
Muu verkkomateriaali Luentotallenteet Opettajat Suomi Kyllä