Avoin yliopisto

Tampereen teknillisen yliopiston avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa koulutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoimen yliopiston opinnoissa menestymisen yleisenä edellytyksenä pidetään lukion oppimäärien tai vastaavien tietojen hallitsemista. Lisäksi joillakin opintojaksoilla on muita pohjakoulutusvaatimuksia.

Opiskelu on lähiopetusta, joka koostuu luennoista, harjoituksista ja tenteistä. Opiskelija voi tulla opiskelemaan yksittäisiä opintojaksoja tai vaikka tiettyä aineopintokokonaisuutta. Lisäksi TTY:n avoimen yliopiston opiskelija voi opiskella lähes kaikkia tavallisia päiväopetuksen opintojaksoja teekkari- ja arkkitehtiopiskelijoiden kanssa.

Avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia. Opintomaksut perustuvat yliopistolakiin ja Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista. Lisätietoa avoimessa yliopistossa opiskelusta, www.tut.fi/avoin.


Päivittäjä: Kunnari Jaana, 4.4.2016