Palvelutuotannon mittaamisen opaskirja ilmestynyt

Kolmivuotinen Tekes-hanke Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit on päättymässä vuodenvaihteessa. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin palvelutuotannon mittaamista asiantuntijapalveluissa, julkisissa palveluissa ja teollisuuden palveluissa, yhteensä kymmenessä kehittämiskohteessa. Palvelutuotannon mittaamisen erityispiirteiden havaittiin olevan tapauskohtaisia. Yhdistävät tekijät liittyvät tiiviiseen asiakaskontaktiin ja palvelutuotannon systeemiseen luonteeseen. Monet perinteiset mittaamisen opit ovat kuitenkin ajankohtaisia myös palveluympäristössä. Hankkeen lopputuloksena syntyi tiivis opas “Arvoa palvelutuotannon mittareista”. […]

Tutkimus: asunnottomuuden kustannukset kuriin asuntoja ja tukea tarjoamalla

Asunnottomuuden ratkaiseminen tarjoamalla asunnottomalle ensin asunto ja sitten tukea säästää palveluiden kustannuksissa ja parantaa merkittävästi asunnottoman elämäntilannetta. Tämä käy ilmi ympäristöministeriön Tampereen teknillisellä yliopistolla teettämästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman (PAAVO) myötä Suomeen perustettujen asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikutuksia: asumiskustannuksia, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä poliisin palveluiden käyttöä ennen yksikköön muuttoa ja siellä asumisen aikana. Asunto ensin […]