Lönnqvist: Aineeton pääoma on tärkeää tieto- ja palveluyhteiskunnassa

Professori Antti Lönnqvist käsittelee tuoreessa artikkelissaan aineettoman pääoman roolia modernissa yhteiskunnassa ja tiivistää tietojohtamisen olevan tietoyhteiskunnan mukanaan tuoma johtamisparadigma. Lönnqvistin Liiketaloudellisessa aikakauskirjassa (LTA) julkaistu kirjoitus perustuu hänen helmikuussa pitämäänsä uusien professoreiden juhlaluentoon Tampereen teknillisellä yliopistolla. Palveluyhteiskunta on tuonut mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia johtamiselle. Teollisen aikakauden johtamismallit ovat oman aikakautensa tuotoksia. Näitä hyviä perusoppeja täydentämään […]