TTY:llä kehitetään tietämysriskien hallinnan mallia

Tiedon ja tietämyksen noustessa yhä tärkeämpään rooliin yritysten toiminnassa on tärkeää tunnistaa ja hallita tietoon ja erityisesti ihmisiin sitoutuneeseen tietämykseen liittyviä riskejä. Tietoturvallisuudessa perinteisesti keskitytään voittopuolisesti tunnistamaan teknologiaan liittyviä riskejä ja uhkia. Vaikka näiden tunnistaminen ja torjuminen onkin tärkeää, tulee yrityksissä ottaa myös liiketoimintalähtöisempi näkökulma tiedon turvaamiseen. Tietämysriskien hallinnan malli, joka oheisessa videossa lyhyesti esitellään, […]

Tietoturvallisuutta matkalla

Kirjoittaja Ilona Ilvonen toimii opettajana ja tutkijana Novi tutkimuskeskuksessa. Väitöstyössään Ilona tutki tiedon, erityisesti inhimillisen tiedon, turvaamista. ____________________________________________________________ Istun lentokentällä, työmatkalla, ja työskentelen kannettavalla tietokoneellani isossa odotusaulassa. Koneessani ei ole näytön peittävää suojakalvoa, enkä istu selkä seinää vasten jotta voisin varmistua siitä etteivät kanssamatkustajat pysty näkemään asioita joiden parissa koneellani työskentelen. Tällä kertaa matkustan yksin, […]

Väitöstiedote: Inhimillistäkin tietoa pitää turvata

TTY:n väitöstiedote 25.11.2013:  Yritysten tietämykseen kohdistuu paitsi ulkoisia uhkia, jotka ovat meille mediastakin tuttuja, myös sisäisiä uhkia, jotka voivat olla paljon todennäköisempiä ja hankalampia torjua, selviää diplomi-insinööri Ilona Ilvosen väitöskirjasta. Ilona Ilvonen (34) on kotoisin Järvenpäästä ja työskentelee tutkijana TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella. Julkisuudessakin paljon mukana ollut teema, tietoturvallisuus, keskittyy laajalti tietojärjestelmissä liikkuvan tiedon […]