Avaimet palvelujärjestelmän suorituskyvyn johtamiseen

Olemme kollegoiden kanssa julkaisseet viime aikoina muutamia tiedeartikkeleita, joiden keskeiset viestit ovat niin tärkeitä, että ajattelin avata niitä tiivistetysti myös suomeksi. Paperit osallistuvat ajankohtaiseen palvelujärjestelmien johtamista koskevaan keskusteluun. Kokonaisuuden haltuunotto edellyttää yhteistä kieltä Arvoverkostoista, systeemisestä arvonluonnista ja ekosysteemeistä sekä näiden johtamisesta puhutaan paljon, mutta varsin vähän on tarjolla konkreettisia välineitä johtamisen muutoksen läpiviemiseksi. Tutkimusyhteisö tarjoaa […]

Mittaaminen luo pohjaa tiedolla johtamiselle

Harri Laihonen ja Antti Lönnqvist nostavat Yleislääkäri-lehden kirjoituksessaan esiin palvelutuotannon suorituskyvyn erityispiirteet ja esittävät, että moniulotteinen mittaustieto tarjoaa apua tuloksellisuuden johtamiseen ja parantamiseen. Kirjoittajat toteavat, että palvelutuotannon johtamiseksi, vaikuttavien toimintojen tunnistamiseksi sekä oikeiden toimenpiteiden valitsemiseksi, tarvitaan tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Mittaaminen on eräs käytännöllinen tapa kerätä päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen tarvittavaa informaatiota. […]

Laihonen NEMO-blogissa: Tieto lisää tuskaa – vai lisääkö?

Laihonen pohtii tiedolla johtamisen roolia ja vaikutusmahdollisuuksia suhteessa työntekijän tunneympäristöön. Laihosen blogi-kirjoitus muistuttaa, että jokainen meistä suhtautuu havaitsemiinsa ärsykkeisiin, kuten tietoon, oman tiedollisen viitekehyksensä ohjaamana. Tämä synnyttää kussakin erilaisia tunteita ja tuntemuksia, jotka ohjaavat käyttäytymistämme. Yksilöitä motivoivat erilaiset tekijät. NEMO-hankkeen uusi ja innovatiivinen lähestymistapa haastaa monella tavalla kyseenalaistamaan aikaisempia uskomuksia, herättää tunteita ja luo uutta […]

Tuloksellisuus edellyttää tuloksia

Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Olympia-aate tarjoaa oivan verrokin työelämään näinä aikoina kun taloudelliset realiteetit ja alati kiristyvä globaali kilpailu asettavat suomalaisen työelämän ja työntekijän valtavan tulospaineen alle. Tuloksellisuuden kehittämiseksi tehdään valtavat määrät työtä; jopa niin paljon, että olemme huolissamme, että itse tulosten tekeminen unohtuu. Kaiken tärkeän kehittämistyön lomassa olisi tärkeää muistaa, että tuloksellisuuden ytimessä on kaksi […]

Tiedolla johtaminen tarkoittaa tiedon hyödyntämistä

Tiedolla johtamisesta on tullut kuuma keskustelunaihe niin hyvässä kuin pahassa. Organisaatiot kärsivät sekä tietotulvasta että tiedon puutteesta eikä kukaan tunnu tietävän mitä tiedolla johtaminen oikeastaan on. Tästä huolimatta sen nähdään olevan avainasemassa niin julkisen sektorin tuottavuutta kuin yritysten liiketoimintaa kehitettäessä. Oikeaa tietoa, oikeille ihmisille, oikeaan aikaan on mantra, jota esitetään tiedolla johtamisen määritelmäksi monessa yhteydessä. […]

Tiedolla johtaminen ei ole tyhjä iskulause

Tunteita herättänyt tunnelipäätös saatiin vihdoin tehtyä. Päätöstä edeltäneessä keskustelussa eräänä sivujuonteena nousi esiin tiedolla johtamisen rooli osana päätöksentekoprosessia. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen aloitti keskustelun (AL, 11.7.2013) esittämällä, että hän uskoo tiedolla johtamiseen, ja että tunnelin hyötyjä ja toisaalta hankkeen perumisen haittoja ei ole osattu viestiä riittävän selvästi ihmisille. Tiedolla johtamisen välineenä käytettiin loppuvaiheessa tietopakettia, jolla pyrittiin […]

Tebatti: Ekosysteemiajattelu ja sote-soppa

Harri Laihonen ja Harri Jalonen peräänkuuluttavat ekosysteemiajattelun soveltamista suomalaisen hyvinvointisektorin uudistamisessa “Olemme oppineet Applelta, Samsungilta ja Nokialta, että kukoistava liiketoiminta edellyttää elinvoimaista ekosysteemiä. Samankaltaisen ajattelun soveltaminen on ajankohtaista myös hyvinvointisektorilla – sektorilla, jossa Nokian ex-toimitusjohtaja Stephen Elopin käyttämää vertauskuvaa mukaillen on samanaikaisesti tulessa useita porauslauttoja. Kuntien talous on huonossa jamassa, rakenneuudistukset herättävät eripuraa, palveluiden kysynnän […]

Kesä ja kärpäset – hetki ajatuksille

Kirjoittaja: Tutkijatohtori Harri Laihonen, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi Näin heinäkuussa lienee soveliasta kirjoitella hieman kevyempi pohdiskelu alkuvuodesta ja ehkä luoda myös joitain vielä varsin epämääräisiä tulevaisuudenkuvia. Otan pohdiskeluun kaksi näkökulmaa; suorituskyvyn ja oppimisen. Nämä edustavat näkökulmia, joita pohdiskelen työkseni päivät pääksytysten – Mittaritiimiläisenä suorituskykyä ja Novilaisena tietoa. Vaikka olisikin helpompi kirjoittaa ja arvioida […]