Luovien ideoiden kerääminen yrityksen ulkopuolelta

Innovaatiotoiminta on suuressa muutoksessa. Innovaatiot syntyvät yhä harvemmin yhden henkilön tai pienen keksijäjoukon oivalluksina yrityksen sisäisissä suljetuissa tuotekehitystiimeissä tai -yksiköissä. Innovaatiojohtamisen professori John Bessantin (2011) mukaan innovaatioiden syntymiseen tarvitaan yhä enenevissä määrin teknistä tietämystä, markkinatietämystä ja lainopillista tietämystä, mikä pitäisi pystyä punomaan yhteen – innovaatioksi. Uusi teknologia on tuonut innovaatiojohtamiseen täysin uuden ulottuvuuden, esimerkiksi Facebookissa […]

Parveileva tietotyöntekijä madon nappaa

Tampereen teknillisen yliopiston tutkija Jari Jussila työskentelee projektipäällikkönä SOILA-hankkeessa (Innovative value creation and business models of social media in B2B networks), jossa tutkitaan sosiaaliseen mediaan perustuvia innovatiivisia ja visionäärisiä tulevaisuuden liiketoiminta- ja arvonluontimalleja erityisesti teollisissa B2B-arvoverkostoissa ja verkostojen dynamiikan lisäämisessä. Mitä on parvityöskentely?: -uudenlainen ja joustava tapa organisoida ja tehdä työtä -ei perustu hierarkiaan ja […]