IBM vierailuluento: ”Big Data for BIG INSIGHTS AND ACTIONS” @TampereUniTech

Tule kuulemaan IBM:n muutoksesta palveluorganisaatioksi – jälkkärinä kognitiivista tietojenkäsittelyä! Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novin ja IBM:n yhteistyö jatkuu palveluopetuksessa. IBM:n yliopistosuhteista vastaava Jyrki Koskinen vieraili ensimmäisen kerran Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksen järjestämällä ’Tietointensiivinen palvelutoiminta -kurssilla jo keväällä 2008. Samana vuonna TTY:llä juhlittiin ensimmäistä kertaa IBM Best Student Recognition -palkinnon voittajaa. Sittemmin näistä molemmista on muotoutunut vuosittain tapa. […]

Avaimet palvelujärjestelmän suorituskyvyn johtamiseen

Olemme kollegoiden kanssa julkaisseet viime aikoina muutamia tiedeartikkeleita, joiden keskeiset viestit ovat niin tärkeitä, että ajattelin avata niitä tiivistetysti myös suomeksi. Paperit osallistuvat ajankohtaiseen palvelujärjestelmien johtamista koskevaan keskusteluun. Kokonaisuuden haltuunotto edellyttää yhteistä kieltä Arvoverkostoista, systeemisestä arvonluonnista ja ekosysteemeistä sekä näiden johtamisesta puhutaan paljon, mutta varsin vähän on tarjolla konkreettisia välineitä johtamisen muutoksen läpiviemiseksi. Tutkimusyhteisö tarjoaa […]

Mittaaminen luo pohjaa tiedolla johtamiselle

Harri Laihonen ja Antti Lönnqvist nostavat Yleislääkäri-lehden kirjoituksessaan esiin palvelutuotannon suorituskyvyn erityispiirteet ja esittävät, että moniulotteinen mittaustieto tarjoaa apua tuloksellisuuden johtamiseen ja parantamiseen. Kirjoittajat toteavat, että palvelutuotannon johtamiseksi, vaikuttavien toimintojen tunnistamiseksi sekä oikeiden toimenpiteiden valitsemiseksi, tarvitaan tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Mittaaminen on eräs käytännöllinen tapa kerätä päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen tarvittavaa informaatiota. […]

ICT nostaa tuottavuutta toimintatapojen muutoksen kautta

“Tuottavuuden nostaminen on otettu lähes kaikkien hyvinvointi-, työllisyys- ja talouskasvuohjelmien keskeiseksi teemaksi. Tuottavuuden nostamispaineet kohdistuvat erityisesti palvelusektoriin, koska palveluiden osuus kansantaloudesta on kasvamassa ja koska palveluiden tuottavuuden kasvattamispotentiaali on käytettävissä olevan vertailutiedon perusteella suuri. Palveluiden tuottavuuden kehittäminen edellyttää uusia toimintatapoja, prosessimuutoksia ja uuden teknologian hyödyntämistä. Toimintatapoja ja teknologiaa tulee kehittää samanaikaisesti, sillä teknologian tuottavuusvaikutukset syntyvät […]

Palvelutuotannon mittaamisen opaskirja ilmestynyt

Kolmivuotinen Tekes-hanke Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit on päättymässä vuodenvaihteessa. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin palvelutuotannon mittaamista asiantuntijapalveluissa, julkisissa palveluissa ja teollisuuden palveluissa, yhteensä kymmenessä kehittämiskohteessa. Palvelutuotannon mittaamisen erityispiirteiden havaittiin olevan tapauskohtaisia. Yhdistävät tekijät liittyvät tiiviiseen asiakaskontaktiin ja palvelutuotannon systeemiseen luonteeseen. Monet perinteiset mittaamisen opit ovat kuitenkin ajankohtaisia myös palveluympäristössä. Hankkeen lopputuloksena syntyi tiivis opas “Arvoa palvelutuotannon mittareista”. […]

Seminaari: ICT, palveluinnovaatiot ja tuottavuus

Palvelusektorin tuottavuuskehitys on ollut hitaampaa kuin teollisuudessa. Palveluiden roolin kasvaessa palveluiden tuottavuuden merkitys kasvaa. Seminaarissa pohditaan, miten toimintaa palvelusektorilla tulisi analysoida tuottavuuden kehittämiseksi, ja miten ICT:n avulla parannetaan tuottavuutta. Tervetuloa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Tampereen teknillisen yliopiston hankkeen ”ICT, palveluinnovaatiot ja tuottavuus” loppuseminaariin. Aika: Maanantaina 9.12.2013, 13:00–15:15 Paikka: Leonado da Vinci Auditorio, Itämerenkatu 11–13, Helsinki Ohjelma: […]

Arvoa palvelutuotannon mittareista – seminaari Helsingissä 21.11.2013

Tule kuulemaan tuoreita tutkimustuloksia palveluotuotannon mittaamisesta sekä muun muassa Fazerin palveluiden liiketoimintamalleista ja Helsingin kaupungin julkisten palveluiden johtamisen menestystekijöistä! Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit -hankkeen päätösseminaari järjestetään Helsingissä 21.11.2013. Seminaari on maksuton ja osallistujille tullaan jakamaan juuri valmistunut “Arvoa palvelutuotannon mittaamisesta” -opas. Tapahtuma on kohdistettu palvelutuotannon kehittämisestä kiinnostuneille yritysten ja julkisten organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille. Voit ilmoittautua […]

Lönnqvist: Aineeton pääoma on tärkeää tieto- ja palveluyhteiskunnassa

Professori Antti Lönnqvist käsittelee tuoreessa artikkelissaan aineettoman pääoman roolia modernissa yhteiskunnassa ja tiivistää tietojohtamisen olevan tietoyhteiskunnan mukanaan tuoma johtamisparadigma. Lönnqvistin Liiketaloudellisessa aikakauskirjassa (LTA) julkaistu kirjoitus perustuu hänen helmikuussa pitämäänsä uusien professoreiden juhlaluentoon Tampereen teknillisellä yliopistolla. Palveluyhteiskunta on tuonut mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia johtamiselle. Teollisen aikakauden johtamismallit ovat oman aikakautensa tuotoksia. Näitä hyviä perusoppeja täydentämään […]