Mittaaminen luo pohjaa tiedolla johtamiselle

Harri Laihonen ja Antti Lönnqvist nostavat Yleislääkäri-lehden kirjoituksessaan esiin palvelutuotannon suorituskyvyn erityispiirteet ja esittävät, että moniulotteinen mittaustieto tarjoaa apua tuloksellisuuden johtamiseen ja parantamiseen. Kirjoittajat toteavat, että palvelutuotannon johtamiseksi, vaikuttavien toimintojen tunnistamiseksi sekä oikeiden toimenpiteiden valitsemiseksi, tarvitaan tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Mittaaminen on eräs käytännöllinen tapa kerätä päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen tarvittavaa informaatiota. […]

Tuloksellisuus edellyttää tuloksia

Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Olympia-aate tarjoaa oivan verrokin työelämään näinä aikoina kun taloudelliset realiteetit ja alati kiristyvä globaali kilpailu asettavat suomalaisen työelämän ja työntekijän valtavan tulospaineen alle. Tuloksellisuuden kehittämiseksi tehdään valtavat määrät työtä; jopa niin paljon, että olemme huolissamme, että itse tulosten tekeminen unohtuu. Kaiken tärkeän kehittämistyön lomassa olisi tärkeää muistaa, että tuloksellisuuden ytimessä on kaksi […]

Palvelutuotannon mittaamisen opaskirja ilmestynyt

Kolmivuotinen Tekes-hanke Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit on päättymässä vuodenvaihteessa. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin palvelutuotannon mittaamista asiantuntijapalveluissa, julkisissa palveluissa ja teollisuuden palveluissa, yhteensä kymmenessä kehittämiskohteessa. Palvelutuotannon mittaamisen erityispiirteiden havaittiin olevan tapauskohtaisia. Yhdistävät tekijät liittyvät tiiviiseen asiakaskontaktiin ja palvelutuotannon systeemiseen luonteeseen. Monet perinteiset mittaamisen opit ovat kuitenkin ajankohtaisia myös palveluympäristössä. Hankkeen lopputuloksena syntyi tiivis opas “Arvoa palvelutuotannon mittareista”. […]

Tutkimus: asunnottomuuden kustannukset kuriin asuntoja ja tukea tarjoamalla

Asunnottomuuden ratkaiseminen tarjoamalla asunnottomalle ensin asunto ja sitten tukea säästää palveluiden kustannuksissa ja parantaa merkittävästi asunnottoman elämäntilannetta. Tämä käy ilmi ympäristöministeriön Tampereen teknillisellä yliopistolla teettämästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman (PAAVO) myötä Suomeen perustettujen asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikutuksia: asumiskustannuksia, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä poliisin palveluiden käyttöä ennen yksikköön muuttoa ja siellä asumisen aikana. Asunto ensin […]

Arvoa palvelutuotannon mittareista – seminaari Helsingissä 21.11.2013

Tule kuulemaan tuoreita tutkimustuloksia palveluotuotannon mittaamisesta sekä muun muassa Fazerin palveluiden liiketoimintamalleista ja Helsingin kaupungin julkisten palveluiden johtamisen menestystekijöistä! Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit -hankkeen päätösseminaari järjestetään Helsingissä 21.11.2013. Seminaari on maksuton ja osallistujille tullaan jakamaan juuri valmistunut “Arvoa palvelutuotannon mittaamisesta” -opas. Tapahtuma on kohdistettu palvelutuotannon kehittämisestä kiinnostuneille yritysten ja julkisten organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille. Voit ilmoittautua […]

Mittaa tietotyön tuottavuutta ja työhyvinvointia SmartWoW-työkalulla

Miten teillä tehdään tietotyötä – Ovatko työtilat ja työvälineet toimivia ja hyötykäytössä? Tukevatko työympäristö ja sovitut pelisäännöt mielekästä työskentelyä? Onko työ tuottavaa ja viihtyykö henkilöstönne? Voisiko jotain tehdä fiksummin? SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen from Novi Research Center Vastauksen näihin kysymyksiin tarjoaa Tampereen teknillisen yliopiston Mittaritiimin toteuttama SmartWoW-kysely, jonka avulla saatte uutta tietoa tietotyön tuottavuuden ja […]

Pirkanmaan fiksuin työympäristö – Uskallatko ottaa haasteen vastaan?

Hankekutsu: Älykkäämpien työkäytäntöjen testaaminen ja vaikutusten mittaaminen Haluamme osaltamme olla kehittämässä pirkanmaalaisten organisaatioiden menestysmahdollisuuksia. Tässä hankkeessa keskitymme tieto- ja palveluintensiivisten työympäristöjen ja työskentelytapojen kehittämiseen. Haluatko sinä oppia fiksumpia työkäytäntöjä ja jakaa omia kokemuksiasi? Hanke haastaa työyhteisöjä testaamaan uudenlaisia työnteon tapoja oman työnsä kehittämiseksi. Testaus tehdään nopealla syklillä ja askel kerrallaan – työt eivät kärsi, päinvastoin! […]

Yritysjohtajat kaipaavat parempia mittareita sosiaaliselle medialle

TTY:n ja Ali Consultingin tekemä tuore selvitys osoittaa, että suomalaiset yritykset käyttävät sosiaalista mediaa jatkuvasti laajemmin ja monipuolisemmin. Osa yritysjohtajista suhtautuu kuitenkin yhä epäluuloisesti sosiaalisen median hyötyihin tulosten puutteellisen mittaamisen takia. Sosiaalinen media on nyt selvästi laajemmassa ja monipuolisemmassa käytössä suomalaisissa yrityksissä kuin esimerkiksi vuosi sitten. Sosiaalinen media nähdään yhä ensisijaisesti markkinoinnin ja ulkoisen viestinnän […]

Uusi kulma: tuottavuustietoisuus hukassa

Aki Jääskeläinen ja Harri Laihonen pohdistelevat tuottavuustietoisuuden merkitystä tuottavuustyön lähtökohtana Kirjoittajat korostavat, että “tuottavuus-käsite ei ole niin yksinkertaisesti tulkittavissa, kuin julkisessa keskustelussa usein oletetaan. Jotta voidaan odottaa sitoutumista tuottavuuden kehittämistyöhön, tulee ensin pyrkiä parantamaan yleistä tuottavuustietoisuutta. Lue koko blogi: http://uusikulma.blogspot.com/2011/10/kirjoittajavieras-tuottavuustietoisuus.html