Liiketoimintatiedon hallinnan avulla laadukkaampaa tietoa päätöksenteon tueksi

Liiketoimintatiedon hallinta (engl. business and competitive intelligence) on vakinaistanut asemansa Suomessa toimivien suurien yritysten toiminnassa. Liiketoimintatiedon hallinta mahdollistaa laadukkaamman tiedon tuottamisen päätöksenteon tueksi, järkiperäistää tiedon keräämistä ja analysointia sekä auttaa päätöksentekijöitä ymmärtämään tiedon merkityksen liiketoiminnalle. Tampereen teknillinen yliopisto on toteuttanut useana vuonna tutkimuksen siitä, miten Suomessa toimivat yritykset toteuttavat liiketoimintatiedon hallintaa ja mihin suuntaan se […]

Yliopiston harjoitustöistä apua yrityksen johdon päätöksentekoon

Tietojohtamisen yksi keskeisistä opeista on osoittaa, miten liiketoimintatiedosta luodaan kilpailuetua. Liiketoimintatiedon hallinnassa opetetaan liiketoimintatiedon jalostamista päätöksenteon tueksi. Tiedon jalostaminen, eli tietotuotteiden luominen, on opetusmenetelmänä varsin hedelmällinen. Laaditaan, esimerkiksi, harjoitustyö, jossa opiskelijat pohtivat ratkaisuja reaalimaailman haasteisiin. Tietojohtamisen opetuksessa tämänkaltaisia harjoitustöitä on toteutettu yhteistyössä yritysten kanssa usealla eri kurssilla jo usean vuoden ajan. Eräs haastava puoli opetuksessa […]