ICT nostaa tuottavuutta toimintatapojen muutoksen kautta

“Tuottavuuden nostaminen on otettu lähes kaikkien hyvinvointi-, työllisyys- ja talouskasvuohjelmien keskeiseksi teemaksi. Tuottavuuden nostamispaineet kohdistuvat erityisesti palvelusektoriin, koska palveluiden osuus kansantaloudesta on kasvamassa ja koska palveluiden tuottavuuden kasvattamispotentiaali on käytettävissä olevan vertailutiedon perusteella suuri. Palveluiden tuottavuuden kehittäminen edellyttää uusia toimintatapoja, prosessimuutoksia ja uuden teknologian hyödyntämistä. Toimintatapoja ja teknologiaa tulee kehittää samanaikaisesti, sillä teknologian tuottavuusvaikutukset syntyvät […]

Seminaari: ICT, palveluinnovaatiot ja tuottavuus

Palvelusektorin tuottavuuskehitys on ollut hitaampaa kuin teollisuudessa. Palveluiden roolin kasvaessa palveluiden tuottavuuden merkitys kasvaa. Seminaarissa pohditaan, miten toimintaa palvelusektorilla tulisi analysoida tuottavuuden kehittämiseksi, ja miten ICT:n avulla parannetaan tuottavuutta. Tervetuloa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Tampereen teknillisen yliopiston hankkeen ”ICT, palveluinnovaatiot ja tuottavuus” loppuseminaariin. Aika: Maanantaina 9.12.2013, 13:00–15:15 Paikka: Leonado da Vinci Auditorio, Itämerenkatu 11–13, Helsinki Ohjelma: […]