Liiketoimintatiedon hallinnan avulla laadukkaampaa tietoa päätöksenteon tueksi

Liiketoimintatiedon hallinta (engl. business and competitive intelligence) on vakinaistanut asemansa Suomessa toimivien suurien yritysten toiminnassa. Liiketoimintatiedon hallinta mahdollistaa laadukkaamman tiedon tuottamisen päätöksenteon tueksi, järkiperäistää tiedon keräämistä ja analysointia sekä auttaa päätöksentekijöitä ymmärtämään tiedon merkityksen liiketoiminnalle. Tampereen teknillinen yliopisto on toteuttanut useana vuonna tutkimuksen siitä, miten Suomessa toimivat yritykset toteuttavat liiketoimintatiedon hallintaa ja mihin suuntaan se […]