Laihonen NEMO-blogissa: Tieto lisää tuskaa – vai lisääkö?

Laihonen pohtii tiedolla johtamisen roolia ja vaikutusmahdollisuuksia suhteessa työntekijän tunneympäristöön. Laihosen blogi-kirjoitus muistuttaa, että jokainen meistä suhtautuu havaitsemiinsa ärsykkeisiin, kuten tietoon, oman tiedollisen viitekehyksensä ohjaamana. Tämä synnyttää kussakin erilaisia tunteita ja tuntemuksia, jotka ohjaavat käyttäytymistämme. Yksilöitä motivoivat erilaiset tekijät. NEMO-hankkeen uusi ja innovatiivinen lähestymistapa haastaa monella tavalla kyseenalaistamaan aikaisempia uskomuksia, herättää tunteita ja luo uutta […]

NEMO-projekti tutkii negatiivisten tunteiden arvopotentiaalia

Negatiiviset tunteet nähdään liiketoiminnassa useimmiten häiriötekijöinä ja asioina, joita pyritään välttämään. Tämä on luonnollista, sillä onhan myönteisillä tunteilla, kuten ilolla ja onnellisuudella, todettu olevan positiivinen yhteys yrityksen toimintaan. Myönteisiä tunne-elämyksiä synnyttävä asiakaskokemus tuo asiakkaan uudelleen takaisin ja työhönsä intohimoisesti suhtautuvat ja sitoutuneet työntekijät ovat yritykselle tärkeä voimavara. Tämä tunnetaan. Huomattavasti vähemmän tiedämme negatiivisten ja ristiriitaisten […]

Negatiiviset tunteet – Liiketoiminnan hyödyntämätön voimavara?

Mitä yhteistä on pesukoneen poistopumpun rikkoutumisesta aiheutuvalla vesivahingolla, väärään kohteeseen päätyvillä lentomatkatavaroilla ja tuoteselosteen vastaisia raaka-aineita sisältävillä eineksillä? Miten asuntolainaehtojen uudelleenneuvottelu avioerotilanteessa ja huonojen asiakaspalvelukokemusten jakaminen sosiaalisessa mediassa liittyvät toisiinsa? Entä mikä yhdistää yt-neuvotteluja ja vaikkapa tiedonkulun pullonkauloista voimansa ammentavia huhuja ja juoruja? Niissä kaikissa on kysymys arkipäiväisistä tilanteista, jotka synnyttävät ihmisissä – asiakkaissa ja […]

Lönnqvist: Aineeton pääoma on tärkeää tieto- ja palveluyhteiskunnassa

Professori Antti Lönnqvist käsittelee tuoreessa artikkelissaan aineettoman pääoman roolia modernissa yhteiskunnassa ja tiivistää tietojohtamisen olevan tietoyhteiskunnan mukanaan tuoma johtamisparadigma. Lönnqvistin Liiketaloudellisessa aikakauskirjassa (LTA) julkaistu kirjoitus perustuu hänen helmikuussa pitämäänsä uusien professoreiden juhlaluentoon Tampereen teknillisellä yliopistolla. Palveluyhteiskunta on tuonut mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia johtamiselle. Teollisen aikakauden johtamismallit ovat oman aikakautensa tuotoksia. Näitä hyviä perusoppeja täydentämään […]