Tietotyön tuottavuuden osatekijät

Pop up -hankkeessa selvitettiin, miten tietotyötä on tarpeen kehittää. Tämän tueksi määriteltiin tietotyön tuottavuuden osatekijöiksi autonomia, vuorovaikutus, uudistuminen, hyvinvointi ja aikaansaaminen. Osatekijät perustuvat tutkimuksiin tekijöistä, jotka vaikuttavat tietotyön päivittäiseen tuottavuuteen. Autonomia – Tietotyöläiset tarvitsevat autonomiaa, jotta he voivat johtaa itseään ja ottaa vastuulleen oman tuottavuutensa (Drucker 1999). Autonomia edellyttää valinnan ja toiminnan vapautta, jolloin työntekijät […]

Tuloksellisuuden mittaamisella kohti fiksumpia hyvinvointipalveluita

Hyvinvointipalveluiden tuloksellisuudesta kaivataan monipuolista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden tapahtuvien rakenteellisten muutosten vuoksi. Virpi Sillanpää tutki väitöskirjassaan, miten hyvinvointipalveluiden tuloksellisuutta voidaan mitata ja johtaa. Jotta tiedetään, miten ja mihin suuntaan palveluja kannattaa kehittää, täytyy niiden tuloksellisuutta pystyä mittaamaan. Virpi Sillanpää kehitti ja sovelsi väitöstutkimuksessaan käytännöllisiä työkaluja tuloksellisuuden mittaamiseen hyvinvointipalveluissa. Tuloksellisuus on laaja kattokäsite, jolla hyvinvointipalvelujen yhteydessä […]

SPEED loppuraportti

SPEED-hankkeen tavoitteena oli pyrkiä vastaamaan ekosysteemien eritasoisiin mittaamisen ja kehittämisen haasteisiin (yritystaso/yritysten välinen taso, ekosysteemitaso, politiikkataso), jotka liittyvät ekosysteemien systeemiseen ja dynaamiseen luonteeseen uudenlaisilla erityisesti verkostoanalyysin ja visualisoinnin sekä systeemianalyysin ja simuloinnin keinoilla, ja näiden uudenlaisilla yhdistelmillä. Näiden lisäksi tavoitteena oli tunnistaa myös esimerkiksi uudenlaisia dynaamisia keinoja kiinnittää eri toimijoita, muiden muassa asiakkaita ja kumppaneita, […]

Opiskelijoilta konsteja rakentamisen laadun parantamiseen

Rakentamisen Laatu RALA ry, Tampereen teknillinen yliopisto ja Futurice järjestävät palvelumuotoilu-hackathonin, jossa etsitään uusia digitaalisia konsepteja, visioita  rakentamisen laadun ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Hackathon järjestetään TTY:n Kampusareenan Kampusklubilla. Mukaan on kutsuttu eri alojen opiskelijoita. Ongelmaa ratkotaan joukkueissa, jotka kasataan kick-off-tilaisuudessa 7.4.2016. Hackathon perustuu Futuricen kehittämään poikkitieteelliseen Lean Service Creation -menetelmään. Menetelmä yhdistää teknologian, bisneksen ja käyttäjän […]

Negatiivisista tunteista potkua bisnekselle

Negatiiviset ja ristiriitaiset tunteet eivät aina ole pahasta. Ne ovat toistaiseksi liian vähän hyödynnetty voimavara työyhteisöissä, paljastuu NEMO-tutkimushankkeen tuloksista syntyneessä Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes -kirjassa. Negatiivisia tunteita voidaan käyttää positiivisen luomiseen, kunhan ensin tiedotetaan niiden merkitys. Hyväksymällä erilaiset tunteet ja sopeuttamalla työnteko niiden vaihteluihin voidaan lisätä hyvinvointia ja tuottavuutta. – Negatiivisilla tunteilla on hyödyllinen […]

DI Jari Jussila väittelee tietojohtamisen alalta

Sosiaalisen median mahdollisuuksia ei vielä täysin ymmärretä liiketoiminnassa, väittää diplomi-insinööri Jari Jussila. Erityisen haasteelliseksi se koetaan B2B-kontekstissa. Väitöstyössään Jussila esittää, miten yritys voi saada sosiaalisesta mediasta uutta nostetta innovaatiotoimintaansa. Useiden tutkimusten mukaan Suomi on digitalisaatiokehityksessä jälkijunassa verrattuna moniin muihin maihin. Esimerkiksi Harvard Business Review:n julkaisemassa 50 maan vertailussa Suomi kuului niiden maiden joukkoon, joissa digitalisaatiokehitys […]

Social Customer Learning Model

Social Customer Learning (SCL) Model can be used to evaluate the major characteristics of existing social media approaches in the customer interface of innovation. The model can serve as the basis for building a roadmap of social media adoption: all four dimensions are potential directions for extending current approaches and for planning the adoption of […]

Sosiaalisen median hyödyt & riskit

Uusia toimintapoja mietittäessä huomio kiinnittyy helposti joko uuden toimintavan hyötyihin tai siihen liittyviin riskeihin. Toisille joku yksittäinen riski tai sen potentiaalisen toteutumisen kustannus (esim. maineriski) voi olla riittävä syy pysyttäytyä vanhassa ja välttää esimerkiksi sosiaalisen median kokeiluja yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, tai vaikkapa kumppaniyhteistyössä. Toisessa ääripäässä jokin tavoiteltava yksittäinen hyöty, esimerkiksi prosessien tehostumisen […]

Onko IT-investointien hyödyt hukassa? Hyötylähtöinen johtamistapa voi auttaa

IT-investoinnit ovat yleisesti haasteellisia ja kalliita projekteja. Ongelmana monesti on että projekteissa keskitytään onnistuneeseen uuden järjestelmän implementointiin, sen sijaan että tähtäin olisi pitemmällä järjestelmän käytön myötä syntyvissä hyödyissä. Hyötylähtöinen johtamistapa vastaa tähän perusongelmaan. Kuvassa 1 esiteltävä hyötyjen realisoinnin malli (Benefits realization model, Ward & Daniel 2012) keskittyy kuvaamaan toimintamalleja, joilla päästään kiinni paremmin tietojärjestelmäprojektien tuottamiin […]

Pop up -yrityspalvelupiste rakennustalkoot 8.4.2015

Pop Up -yrityspalvelupiste rakennustalkoisiin kokoontui 8.4.2015 joukko pirkanmaalaisia yrityspalvelu-organisaatioiden edustajia kehittämään uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa yrityspalveluiden tuottamiseen. Rakenteilla on nyt kaksi konseptia, joiden avulla laaja ja monipuolinen yrityspalveluosaaminen voidaan ”paketoida” ja ”toimittaa” asiakkaille tehokkaasti uudella tavalla. Konseptien uskotaan lisäävän tuottavuutta sekä yrittäjän että yrityspalveluorganisaatioiden työssä. Päivä polkaistiin käyntiin rockhenkisesti tamperelaisten nuorten harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikassa Monitoimitalo […]