Uusi malli palveluinnovaatioiden vaikutusten mittaamiseen

Novin tutkija on kehittänyt Mittaritiimin tutkimushankkeiden puitteissa mittauskehikon, jonka avulla voidaan arvioida uudenlaisen hyvinvointipalvelun kustannusvaikutusia palvelujärjestelmään ja asiakkaan elämään.

Yksi naapureista –tutkimuksen mukaan yhteisöllinen hoito on kokonaiskustannuksiltaan noin 7% laitoshoitoa kalliimpaa. Asukkaiden ja läheisten tyytyväisyyden todettiin kohonneen huomattavasti yhteisöllisen asumisen myötä. Tutkimuksessa arvioitiin kehitysvammaisten laitosasumisen lakkauttamisen kustannusvaikutuksia. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kunnille ja muille sidosryhmille tietoa eri asumisvaihtoehtojen kustannuksista ja muista mitattavista vaikutuksista kehitysvammaisten henkilöiden asumista koskevan päätöksenteon tueksi.

Toisen tutkimuksen tulokset puolestaan osoittavat että asunnon järjestäminen pitkäaikaisasunnottomalle kannattaa. Tavoitteena oli arvioida pitkäaikaisasunnottomille tarkoitetun uudenlaisen asumismuodon, asunto ensin – periaatteella toimivan asumisyksikön, kustannusvaikutuksia. Tutkimuksessa arvioitiin muuton vaikutuksia asunnottomien henkilöiden käyttämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, poliisin palveluihin sekä asukkaiden elämänlaatuun liittyviin tekijöihin. Tutkimuksen mukaan asunto ensin –yksiköillä oli huomattava myönteinen vaikutus sekä kustannuksiin että asukkaiden elämänlaatuun. Suurin säästö syntyi asumis- ja päihdepalveluiden käytön kustannuksissa, jotka vähenivät 53 %. Toinen merkittävä kustannussäästö liittyy sairaalapalveluiden käyttöön.

Lisätietoja hankkeista antaa Virpi Sillanpää, virpi.sillanpaa@tut.fi
Yksi naapureista –tutkimusraportti
Asunto ensin -tutkimusraportti