Suomen Akatemialta rahoitus toiminnanohjausjärjestelmien tutkimukseen

Suomen Akatemian luonnontieteellinen toimikunta on myöntänyt Tampereen teknillisen yliopiston Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksen professori Samuli Pekkolalle rahoituksen nelivuotiseen hankkeeseen “ENACT – ERP Development Networks in Action”. Hankkeen budjetti on 615.000 euroa, josta Suomen akatemian osuus on 492.000.

ENACT-hankkeessa tutkitaan yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnanohjausjärjestelmien kehittämistä. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat ohjelmistopohjaisia laajoja sovelluksia, jotka integroivat organisaatioiden operatiivisia toimintoja, kuten tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa, ja taloushallintoa. Niiden toteutus perustuu useimmiten valmisohjelmistoihin, joista käytetään termiä ERP-järjestelmät (Enterprise Resource Planning). Tällaisten kehittäminen on kallista ja riskialtista niin yksityisissä kuin julkisissakin organisaatioissa. Kehittämiseen ja rakentamiseen osallistuu erilaisia ja erikokoisia toimijoita, niin globaalisti toimivia ohjelmistotoimittajia, paikallisia konsultteja ja ohjelmoijia, kuin yrityksen omia tietotekniikka-asiantuntijoitakin. “Tavoitteemme on kehittää uusia menetelmiä ja toimintatapoja sekä parantaa kommunikaatiota monimutkaisissa ERP-kehitysverkostoissa. Tähän käytämme uusimpia internet-pohjaisia menetelmiä. Uskomme tällaisten menetelmien mahdollistavan paremman onnistumisen. “, Pekkola kuvailee tavoitteita.

Syksyllä 2012 alkaneessa nelivuotisessa hankkeessa on mukana myös prof. Matti Rossin tutkimusryhmä Aalto-yliopiston tieto- ja palvelutalouden laitokselta ja prof. Kari Smolanderin ryhmä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan laitokselta. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Professori Samuli Pekkola, samuli.pekkola@tut.fi, puh. 040 586 0791
ENACT-hankkeen www-sivut: http://enact.lut.fi/