Uutta tietoa kaupunkiseutujen tietojohtamisesta

Alkuvuodesta 2013 ilmestyi kaksi Novin tutkijoiden julkaisua, joissa tarkastellaan kaupunkiseutujen kehittämistä tietonäkökulmasta. Nämä artikkelit ovat teemallisesti jatkoa viime vuonna ilmestyneille kolmelle artikkelille, joissa käsiteltiin aineettoman pääoman mittaamista ja johtamista kansantalouden tasolla.

”Managing regional development: a knowledge perspective” -artikkeli pohdiskelee tietojohtamisen mahdollisuuksia aluekehittämistyön tukemisessa. Kaupunkiseutujen kehittäminen on kompleksinen prosessi, johon osallistuu monia toimijoita, joiden intressit ovat joskus osin ristiriitaisia. Käsiteltävät asiat ovat myös hyvin haastavia, koska relevanttia tietoa on paljon, se on hajaantuneena eri sidosryhmille ja toiminta suuntautuu tulevaisuuteen. Tietojohtaminen tarjoaa keinoja, joilla voidaan muun muassa ottaa käsitteellisesti haltuun hankalia tietoon liittyviä ilmiöitä, löytää relevantti tieto tietotulvan seasta ja edesauttaa aluekehittäjäverkoston yhteistyötä ja tiedon jakamista.

“Benchmarking knowledge-based urban development performance” esittelee kvantitatiivisen analyysin Helsingin tietoyhteiskuntakehityksen tilasta suhteessa valikoituun joukkoon vertailukaupunkeja. Helsinki pärjää varsin hyvin suhteessa johtaviin kaupunkiseutuihin, vaikka onkin hieman johtavia kaupunkeja jäljessä. Vertailutietojen lisäksi artikkeli tarjoaa kriittisen jäsentelyn benchmarking-tutkimusten hyödyistä ja rajoitteista kaupunkiseutujen kehittämisen työkaluina.

Tarkemmat tiedot artikkeleista:

Lönnqvist, A., & Laihonen, H. (2013), ”Managing regional development: a knowledge perspective”, International Journal of Knowledge-Based Development, Vol. 4 No 1, pp. 50-63.

Yigitcanlar, T., Lönnqvist, A. (2013), “Benchmarking knowledge-based urban development performance: Results from the international comparison of Helsinki”, Cities, Vol. 31, pp. 357-369.

Käpylä, J. (2012), “Towards a critical societal knowledge management”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 13 No 3, pp. 288-304.

Käpylä, J., Kujansivu, P., Lönnqvist, A. (2012), “National intellectual capital performance: a strategic approach”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 13 Iss. 3, pp. 343-362.

Salonius, H., Lönnqvist, A. (2012), “Exploring the policy relevance of national intellectual capital information”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 13 Iss. 3, pp. 331-342.