Älykäs, mutta ihmiskeskeinen palvelutoteutus ei ole utopiaa – eikä se vaadi suuria rahasummia

Novi oli mukana Lappeenrannan teknillisen yliopiston vetämässä Ä-logi tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena oli rakentaan älykäs toimintalogiikka hyvinvointipalveluihin. Hankkeen tulokset tiivistetiin uudella tavalla.

Älykäs toteutustapa hyvinvointipalvelujen tuottamisessa koostuu suunnitelmallisuudesta, tilannejoustavuudesta, palveluympäristötiedosta, nopeista kehittämismenetelmistä ja tilanneherkästä johtamisotteesta. Kaiken tämän mahdollistaa oikea palvelutieto ja palveluihin räätälöity tiedonhallinta. Tarvittava tietopohja ei kuitenkaan rakennu teknisistä järjestelmistä ja sovelluksista, vaan ihmisistä ja heidän rooleistaan palvelussa, huomioiden sekä asiakkaan että palveluorganisaation tavoitteet.

Näihin tuloksiin päätyivät Lappeenrannan ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat kaksi vuotta kestäneen tutkimusprojektin tuloksena. Ä-Logi-projektissa keskityttiin palvelutoiminnan älykkään ohjausmallin tutkimiseen, jossa yhdistyisivät operatiivisen tason ammattilaisten tarpeet ja osaaminen, asiakkaan päämäärät sekä organisaation johdon pidemmän aikavälin tavoitteet ja valinnat. Suomenkielinen termi ohjaus ei perinteisesti kuulu palveluiden johtamissanastoon. Palvelun toteuttamisen kannalta ohjaaminen on päätöksentekoa ja vaikuttamista tekemiseen, joka kytkeytyy palvelun lopputuloksen aikaansaamiseen. Kyse on siis vähemmän muodollisesta asiasta kuin miten perinteinen johtaminen tyypillisesti käsitetään. Haastavaksi ohjauskeinojen tunnistamisen tekee niiden osittainen näkymättömyys ja sisältyminen ihmisten toimintatapoihin.

Lue tiedote hankkeen tuloksista
Hankkeen tulokset tiiviissä Prezi-esityksessä