Yritysjohtajat kaipaavat parempia mittareita sosiaaliselle medialle

TTY:n ja Ali Consultingin tekemä tuore selvitys osoittaa, että suomalaiset yritykset käyttävät sosiaalista mediaa jatkuvasti laajemmin ja monipuolisemmin. Osa yritysjohtajista suhtautuu kuitenkin yhä epäluuloisesti sosiaalisen median hyötyihin tulosten puutteellisen mittaamisen takia.

Sosiaalinen media on nyt selvästi laajemmassa ja monipuolisemmassa käytössä suomalaisissa yrityksissä kuin esimerkiksi vuosi sitten. Sosiaalinen media nähdään yhä ensisijaisesti markkinoinnin ja ulkoisen viestinnän välineenä, mutta sen käyttö esimerkiksi sisäisessä viestinnässä, rekrytoinnissa, yhteisöllisessä asiakasvuorovaikutuksessa ja innovaatiotoiminnassa on yleistymässä vahvasti. Eri toimenpiteiden puutteellisen integroinnin vuoksi sosiaalinen media ei kuitenkaan vielä ole muuttanut odotetulla tavalla yritysten ja niiden asiakkaiden välistä suhdetta.

Tulokset sisältyvät Tampereen teknillisen yliopiston juuri julkistettuun selvitykseen Sosiaalinen media asiakaskokemuksessa, joka pohjautuu kahdenkymmenen erilaisia toimialoja edustavan suomalaisyrityksen haastatteluihin ja tehtyyn kyselytutkimukseen. TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitos on laatinut selvityksen yhteistyössä viestintätoimisto Ali Consultingin kanssa.

”Selvitys osoittaa, että sosiaalisesta mediasta on tulossa yhä arkisempi työväline – ei pelkästään kuluttajayrityksissä, vaan myös sosiaalisen median näkökulmasta vähän tutkitulla ja ymmärretyllä B2B-sektorilla”, professori Hannu Kärkkäinen sanoo.

Selvityksen mukaan sosiaalisen median työkaluja hyödynnetään toistaiseksi pääosin osastokohtaisesti ja yksittäisissä toiminnoissa. Koko yrityksen liiketoimintaa koskevaksi strategiseksi välineeksi sosiaalinen media ei vielä ole noussut tutkituissa suomalaisissa yrityksissä.

”Tässä on sosiaalisen median puolestapuhujien syytä katsoa peiliin, sillä konkreettisten mittareiden kehittämiseen ei ole kiinnitetty yhtä paljon huomiota kuin tunneperäiseen puheeseen asian tärkeydestä. Suuryritysten johto ryhtyy panostamaan sosiaaliseen mediaan toden teolla vasta sitten, kun tehtyjen investointien tuottoa voidaan vertailla luotettavasti yrityksen muiden investointien kanssa”, Ali Consultingin Antti Isokangas sanoo.

Lataa Sosiaalinen media asiakaskokemuksessa -raportti: www.aliconsulting.fi/asiakaskokemus.pdf
Lisätietoja

Professori Hannu Kärkkäinen
Tampereen teknillinen yliopisto
Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
hannu.karkkainen@tut.fi
040 849 0228

Toimitusjohtaja Antti Isokangas
Ali Consulting Oy
antti.isokangas@aliconsulting.fi
040 511 3799