Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi kehittää johtamista ja tietotyötä

Tampereen teknillinen yliopisto yhdistää tietojohtamiseen liittyvän tutkimusosaamisensa uudeksi keskukseksi. Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi tukee tietotyöläisen työn kehittämistä ja tietointensiivisten organisaatioiden johtamista tutkimuksella ja koulutuksella.

–Yrityselämässä tarvitaan asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet tiedon ja osaamisen hallintaan. Tietojohtamisesta on tullut osa jokaisen tietotyöläisen ammattiosaamista. Tälle osaamiselle on yhä kasvava tarve, mistä kertoo sekä tietotekniikkaa että liiketoimintaa hallitsevien diplomi-insinöörien hyvä työllistyminen, toteaa professori Samuli Pekkola.

Tietojohtamisen tutkimus auttaa organisaatioita parantamaan tuloksellisuuttaan ja toimintaansa, kun sekä sisäinen että ulkoinen tieto saadaan hyötykäyttöön. Tampereen teknillisessä yliopistossa tehdään merkittävää tietojohtamisen tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa opetusta. TTY on ainoa yliopisto, jossa tietojohtamisen opiskelun voi aloittaa heti yliopisto-opintojen perusopintovaiheessa.

Alan tutkimusosaaminen kootaan nyt tutkimuskeskukseksi. Kesäkuun alussa käynnistyvän tietojohtamisen tutkimuskeskus Novin tutkimushankkeet käsittelevät tietotalouteen ja tietoperustaiseen arvonluontiin liittyviä ilmiöitä. Keskeisiä tutkimusalueita ovat tietointensiivinen palvelutoiminta, aineeton pääoma, tietojärjestelmät, organisaation oppiminen, innovaatiot, liiketoimintatiedon hallinta sekä mediatuotannon johtaminen. Tutkimus tuottaa erilaisia käytäntöjä ja työkaluja tietotyöläisen työn ja tietointensiivisten organisaatioiden johtamisen kehittämiseen sekä laajemmin tieto- ja palveluyhteiskunnan tarpeisiin.

–Teemme kaikessa tutkimuksessa tiivistä yhteistyötä yritysten, julkisten organisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tutkimuskeskus Novissa työskentelee viisi professoria sekä parikymmentä tutkijaa. Tutkimuskeskus toimii TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella, jossa kaikkiaan työskentelee seitsemän professoria ja puolensataa muuta asiantuntijaa. Laitosta johtaa professori Samuli Pekkola. Laitoksella toimii myös liikenteen tutkimuskeskus Verne, joka tukee ja edistää kestävän ja älykkään liikennejärjestelmän kehittämistä.

Lisätietoja:
Professori Samuli Pekkola, 040 586 0791, samuli.pekkola@tut.fi
Tutkijatohtori, koordinaattori Harri Laihonen, 050 468 0974, harri.laihonen@tut.fi
Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi: http://www.tut.fi/novi/
Liikenteen tutkimuskeskus Verne: http://www.tut.fi/verne/
Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos: http://www.tut.fi/fi/yksikot/laitokset/tiedonhallinta-ja-logistiikka/index.htm