Tietoviikko: Käsittääkö käsitteitä

Professori Samuli Pekkola pohdiskee yhteisen kielen ja tarkkojen käsitemäärittelyiden tärkeyttä Tietoviikko-lehden blogissa.

Pekkola muistuttaa, että käsitteiden tulkinta riippuu keskustelijoiden kokemuksista, koulutuksesta, kasvatuksesta, kulttuurista, keskustelutilanteesta ja kontekstista. Pekkola summaa, että käsitteiden merkityksen käsittämisen kautta meillä on mahdollisuus ymmärtää toisiamme hiukan paremmin. Opinnäytteissä tähän perusasiaan kiinnitetään huomiota. Kiinnitämmekö samaan huomiota myöhemmissä tuotoksissamme?

Lue koko artikkeli:
http://www.tietoviikko.fi/cio/blogit/ict_standard_forum/kasittaako+kasitteita/a808112.