CIO: Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt vaarassa

Professori Pekkola huolissaan kokonaisarkkitehtuurin monitulkintaisuudesta CIO-lehdessä

Artikkelissa Pekkola nostaa esiin huolensa julkisen hallinnon käyttämästä kokonaisarkkitehtuurin määritelmästä. Määritelmän monitulkintaisuus jättää Pekkolan mukaan liikaa tulkinnan varaa ja johtaa siihen, että toimijoilla ei ole yhteistä kieltä: ”Ilman yhteistä kieltä eri toimijoiden välinen viestintä ja toiminnan kehittäminen on mahdotonta”.

Lue koko artikkeli: CIO-lehdestä