Lehdistötiedote: Kokonaisarkkitehtuuri – kokonaisnäkemystä etsimässä

Valtionhallinto on ottamassa kokonaisarkkitehtuurimenetelmää käyttöön tietohallinnossa ja toiminnan suunnittelussa. Käyttöönoton taustalla on halu kehittää yhteentoimivia tietojärjestelmiä, jotka vastaavat muuttuvan toiminnan ja toiminnan tehostamisen vaatimuksiin. Kokonaisarkkitehtuurin käsite on kuitenkin hyvin monitulkintainen. Eri toimijoiden välinen viestintä ja toiminnan kehittäminen onkin mahdotonta toisten toimijoiden puhuessa abstraktista, strategisia tavoitteita palvelevasta toiminnasta ja toisten taas kaivatessa konkreettisia ohjeita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkimuksen mukaan suomalaisilla julkisen sektorin toimijoilla on monta tulkintaa kokonaisarkkitehtuurin käsitteestä. Valtionhallinnon onkin mitä pikimmiten määriteltävä kokonaisarkkitehtuurin käsite yksiselitteisesti mahdollisimman yksinkertaisia termejä käyttäen.

Tausta
Julkisuudessa on puhuttu paljon siitä, että julkisen hallinnon toiminnan tehostaminen on välttämätöntä. Yhtenä tärkeänä keinona tämän tavoitteen saavuttamisessa on pidetty tietotekniikkaa ja sujuvaa tiedonvälitystä. Käytännössä tämä tavoite on kuitenkin törmännyt käytännön ongelmiin tietojärjestelmien kehittämisessä. Näitä ongelmia ratkaistakseen valtionhallinto on päättänyt ottaa työkaluksi kokonaisarkkitehtuurin (Enterprise Architecture, EA).

Valtiovarainministeriö on kehittämishankkeissaan laatinut Suomen kansallisen kokonais-arkkitehtuurin määrittelyä ja kehittämismenetelmän. Niihin liittyen huhtikuussa 2011 valtiovarainministeriö pyysi julkisesti lausuntoja luonnoksista Suomen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriksi ja Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriksi. Lausuntojen määräaika oli elokuun 26. päivä 2011. Vastauksia saatiin yhteensä 70 kappaletta. Nämä lausunnot ovat olleet tutkimuksen lähdemateriaalina.

Lisätietoja:
Juha Lemmetti
Jatko-opiskelija, Tampereen teknillinen yliopisto, p. 040 552 8323, juha.lemmetti@tut.fi

Samuli Pekkola
Professori, Tampereen teknillinen yliopisto, p. 040 586 0791, samuli.pekkola@tut.fi

Lue koko lehdistötiedote pdf-muodossa: Kokonaisarkkitehtuuri – kokonaisnäkemystä etsimässä