Negatiivisista tunteista potkua bisnekselle

Negatiiviset ja ristiriitaiset tunteet eivät aina ole pahasta. Ne ovat toistaiseksi liian vähän hyödynnetty voimavara työyhteisöissä, paljastuu NEMO-tutkimushankkeen tuloksista syntyneessä Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes -kirjassa.

Negatiivisia tunteita voidaan käyttää positiivisen luomiseen, kunhan ensin tiedotetaan niiden merkitys. Hyväksymällä erilaiset tunteet ja sopeuttamalla työnteko niiden vaihteluihin voidaan lisätä hyvinvointia ja tuottavuutta.

– Negatiivisilla tunteilla on hyödyllinen puolensa. Tutkimushankkeen myötä olemme vakuuttuneet siitä, että ristiriitaisiin ja negatiivisiin tunteisiin liittyy kosolti hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia. Negatiivisia ja ristiriitaisia tunteita voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakaskokemusten ja työilmapiirin parantamisessa sekä tuote- ja palveluinnovaatioiden lähteenä, Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes -kirjan kirjoittajat kertovat.

– Kyse ei ole vain negatiivisten tunteiden kielteisten seurausten minimoinnista, vaan niiden valjastamisesta liiketoiminnan kehittämiseen. Toivomme, että kirjan lukeminen inspiroi yrityksiä näkemään negatiiviset tunteet positiivisessa valossa ja etsimään keinoja kääntää ne oman liiketoiminnan voimavaraksi, korostavat kirjan kirjoittajat.

Älysormus kertoo hyvinvoinnistasi

Yksi tuoreen kirjan kolmesta toimittajasta on yliopisto-opettaja Maiju Vuolle TTY:n Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novista. Vuolle tutkii ja opettaa tietotyön ja palveluorganisaatioiden kehittämistä ja tekee tiivistä yhteistyötä monien yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tällä hetkellä hänen tutkimusaiheinaan ovat uudenlaiset työnteon tavat, työympäristöt sekä työkalut ja mittarit, joiden avulla luovuutta, hyvinvointia ja tuottavuutta tietotyössä voidaan kehittää.

NEMO-hankkeessa, jossa Vuolle on mukana, testattiin muun muassa nykyaikaisia teknologisia sovelluksia, jotka antavat uudenlaisia mahdollisuuksia seurata esimerkiksi työstä palautumista ja hyvinvointia reaaliaikaisesti.

– Testasimme tietotyöläisillä erilaisia sovelluksia ja laitteita, kuten älysormusta, joiden avulla voidaan seurata tunteita ja niihin liittyviä ajatuksia työpäivän aikana. Tunteiden mittaamista voidaan hyödyntää erityisesti omien tunnetaitojen kehittämiseen sekä myös organisaatiotasolla ”pulssin” seurantaan. Uudenlaiset tavat seurata hyvinvointia reaaliajassa ja saada välitöntä palautetta voi olla erittäin motivoivaa. Työntekijät voivat paremmin tehdä ennakoivia toimenpiteitä oman hyvinvoinnin suhteen, esimerkiksi pitämällä huolta riittävästä vaihtelusta, palautumisesta sekä energisoitumisesta työpäivän aikana, Vuolle kertoo.

Kannattaako yrityksen pyytää anteeksi?

Yksi kirjan kiinnostavista teemoista ovat yritysten anteeksipyynnöt. Tutkimuksissa on havaittu, että markkinat ovat herkkiä reagoimaan yritysten anteeksipyyntöihin. Jos yritys on päättänyt, että anteeksipyyntö on paikallaan, se kannattaa tehdä huolella. Näin siksi, että kehnosti hoidettu anteeksipyyntö on usein huonompi vaihtoehto kuin ei anteeksipyyntöä lainkaan.

– Yritysten olisi tärkeää pohtia omia anteeksipyyntökäytäntöjään, sanoo Harri Jalonen, yksi karkauspäivänä ilmestyneen kirjan kirjoittajista.

– Anteeksipyytäminen on taitolaji. Oikeaan aikaan ja oikealla tavalla esitetty anteeksipyyntö vaikuttaa myönteisesti yrityksestä syntyvään mielikuvaan. Mitä valmistautuneempana yritys kohtaa ikävät tilanteet, sitä parempi. Valmistautumisessa on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, koskeeko virhe yrityksen ydinbisnestä ja arvolupausta, miten teko näyttäytyy julkisuudessa sekä onko yritys sitoutunut muuttamaan toimintaansa niin, että vastaisuudessa ei tapahdu samanlaista, Jalonen kertoo.

Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes perustuu Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyössä toteuttamaan NEMO-tutkimushankkeeseen (Business Value from Negative Emotions). Hankkeen loppuseminaari pidetään Helsingissä torstaina 17.3.2016. Tilaisuus on ilmainen, mutta edellyttää ilmoittautumista.

Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes. Toimittaneet FT, dosentti Harri Jalonen, TkT, yliopisto-opettaja Maiju Vuolle ja KTT, yliopettaja Laura Heinonen. Kustantaja Talentum Media.

Lisätietoja NEMO-hankkeesta: nemohanke.blogspot.fi, #Nemohanke