SPEED loppuraportti

SPEED-hankkeen tavoitteena oli pyrkiä vastaamaan ekosysteemien eritasoisiin mittaamisen ja kehittämisen haasteisiin (yritystaso/yritysten välinen taso, ekosysteemitaso, politiikkataso), jotka liittyvät ekosysteemien systeemiseen ja dynaamiseen luonteeseen uudenlaisilla erityisesti verkostoanalyysin ja visualisoinnin sekä systeemianalyysin ja simuloinnin keinoilla, ja näiden uudenlaisilla yhdistelmillä. Näiden lisäksi tavoitteena oli tunnistaa myös esimerkiksi uudenlaisia dynaamisia keinoja kiinnittää eri toimijoita, muiden muassa asiakkaita ja kumppaneita, ekosysteemeihin erityisesti joukkoistamisen ja sosiaalisen median keinoin. Hankkeessa pyrittiin kehittämään edellä mainituin keinoin erilaisia tapoja ymmärtää ja kehittää ekosysteemejä, ja jopa ennakoida ekosysteemien kehittymistä, ja pyrittiin kehittämään uudenlaisia edellä mainittuihin keinoihin perustuvia ekosysteemien mittaamistapoja, mittareita ja indikaattoreita, ja hyödyntämään tässä myös uudenlaisia tietolähteitä.

Hankkeen keskeisiä tuloksia on käsitelty tiivistetysti neljän policy briefin muodossa. Policy brief 1 käsitteli ekosysteemien tutkimuksen sekä mittaamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Policy brief 2 käsitteli liiketoimintaekosysteemien suoritus- ja kilpailukyvyn mittaamista ja yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia. Policy brief 3 käsitteli uudenlaisia tapoja mitata ja arvioida liiketoimintaekosysteemien yhteiskunnallisia vaikutuksia. Policy brief 4 käsitteli ekosysteemien uudenlaisissa mittaamistavoissa tarvittavia uusia osaamisia ja näiden kehittämiseen liittyviä erilaisia mahdollisia politiikkatoimenpiteitä.

Projektin merkittävimmät tulokset ovat 4 kpl policy brieffejä, 13 kpl konferenssijulkaisuja, 5 kpl journal- julkaisuja ja 2 kpl kirjankappale, sekä 3 kpl ammatillisia (ei-akateemisia) julkaisuja, 2 kpl työpajoja, ja 9 kpl disseminaatioseminaareja.

Julkaisut:

 • Järvi, K & Kortelainen, S., painossa. Taking stock of empirical research on ecosystems. International Journal of Business and Systems Research
 • Pirttilä, O., Jussila, J., Kärkkäinen, H., 2016. Evaluating the Business Impacts of Social Media Use with System Dynamics and Agent-Based Modeling: A Literature Review. International Journal of Virtual Communities and Social Networking 8(2)
 • Aramo-Immonen, H., Kärkkäinen, H., Jussila, J. J., Joel-Edgar, S., & Huhtamäki, J. 2016. Visualizing informal learning behavior from conference participants’ Twitter data with the Ostinato Model. Computers in Human Behavior, 55, 584-595. doi:10.1016/j.chb.2015.09.043
 • Aramo-Immonen, H., Jussila, J., & Huhtamäki, J. 2015. Exploring co-learning behavior of conference participants with visual network analysis of Twitter data. Computers in Human Behavior, 51, 1154-1162. doi:10.1016/j.chb.2015.02.033
 • Erkinheimo, P., Jussila, J., Kärkkäinen, H. 2015. Lean start-up companies by means of crowdsourcing. Journal of Innovation Management, Vol 3, Issue 2. http://www.open-jim.org/article/view/165/82
 • Kärkkäinen, H., Jussila, J. & Erkinheimo, P. 2015 The New Era of Crowdsourcing — Industrial Crowdsourcing. European Commission’s Open Innovation 2.0 Yearbook 2015. European Union, 2015. ISBN 978-92-79-43962-9.
 • Huhtamäki, J., Russell, M. G., Rubens, N., & Still, K. 2015. Ostinato: The exploration-automation cycle of user-centric, process-automated data-driven visual network analytics. In E. Bertino, S. Matei, & M. G. Russell (Eds.), Roles, Trust, and Reputation in Social Media Knowledge Markets. Springer. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-18552-1_11 (yhteistyössä REINO-hankkeen kanssa)
 • Jussila, J., Menon, K., Mukkamala, R., Lasrado, L., Hussain, A., Vatrapu, R., Kärkkäinen, H., Huhtamäki, J. 2016. Crowdfunding in the development of social media fanbase – case study of two competing ecosystems.In Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences HICSS-49: January 5-8, 2016, Grand Hyatt, Kauai. https://tutcris.tut.fi/portal/files/5897131/HICSS_49_Submission_784_Camera_Ready.pdf
 • Huhtamäki, J., & Rubens, N. (2016). Exploring Innovation Ecosystems as Networks: Four European Cases. In Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences HICSS-49: January 5-8, 2016, Grand Hyatt, Kauai (p. 10). 10.1109/HICSS.2016.560
 • Almpanopoulou, A., & Järvi, K. 2015. Organizing in ecosystems: actors, structure and dynamics. The 31st EGOS Colloquium, Athens, Greece, 2-4.7.2015.
 • Almpanopoulou, A., Järvi, K., & Ritala, P. 2015. Organization of ecosystems: emergence and dynamics. The SMS 35th Annual International Conference, Denver, CO, USA, 3-6.10.2015.
 • Burström, T., & Järvi, K. 2015. Small firm management of uncertainties in business ecosystems – ecostration. The 15th European Academy of Management Conference, Warsaw, Poland, 17-20.6.2015.
 • Russell, M. G., Huhtamäki, J., Still, K., Rubens, N., Yu, J., & Basole, R. (2015). Visualizing Transformative Networks in Innovation Ecosystems. In Proceedings of International Conference on Computational Social Science (ICCSS), June 8-11, 2015, Helsinki, Finland (p. 2). (yhteistyössä REINO-hankkeen kanssa)
 • Kortelainen, S., Huotari, P., Järvi, K., & Huhtamäki, J. Diffusion in Platform-Based Markets: Simulation approach to PS3 vs. Xbox360 . The XXVI ISPIM Conference, Budapest, Hungary, 14-17.6.2015.
 • Huotari, P., Järvi, K., Kortelainen, S., & Huhtamäki, J. 2015. Winner-does-not-take-all: Selective attention and local bias in platform-based markets. The 75th Annual Meeting of Academy of Management, Vancouver, BC, Canada, 7-11.8.2015.
 • Sikimic, U., & Järvi, K. 2015. Generative appropriability: Balancing cumulative component and preclusive component within ecosystems. The XXVI ISPIM Conference, Budapest, Hungary, 14-17.6.2015.
 • Huhtamäki, J., Lasrado, L., Menon, K., Kärkkäinen, H., Jussila, J. 2015. Approach for Investigating Crowdfunding Campaigns with Platform Data: Case Indiegogo. Academic Mindtrek 2015. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2818289
 • Ammirato, S., Felicetti, A., Gala, M., Aramo-Immonen, H., Jussila, J. 2015. KnowledgeManagement and Emerging Collaborative Networks in Tourism Business Ecosystems. ECKM 2015.
 • Jussila, J. 2015. Social Media in Business-to-Business Companies’ Innovation. Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu (väitöskirja) – Tampere University of Technology. Publication nr. 1333.) http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/23470/jussila_1333.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Kortelainen, Samuli & Järvi, Kati. 2014. Ecosystems: systematic literature review and framework development.  International Society of Professional Innovation Management.
 • Järvi, Kati, Kortelainen, Samuli & Huhtamäki, Jukka. 2014. Business Ecosystems as Complex Adaptive Systems: An Agent-Based Modeling Approach. Strategic Management Society.
 • Huotari, Pontus, Järvi, Kati, Kortelainen, Samuli, Huhtamäki, Jukka & Jussila, Jari. 2014. Diffusion in platform-based markets: big data driven agent-based model. Winter Simulation Conference.

Laajemmin SPEED-hankkeen tuloksiin voi tutustua mediaseinältä: http://www.pearltrees.com/t/speed/id12552540