Tietämyksenhallinta suomalaisissa yrityksissä

“Tietämyksenhallinta suomalaisissa yrityksissä” – tutkimusraportti on nyt vapaasti saatavilla. Loppuraportti kuvaa tietämyksenhallinnan nykytilaa ja kehityskaarta viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalaisissa yrityksissä. Raportissa esitetyt tulokset pohjautuvat kahden vuoden 2014 aikana toteutetun tutkimushankkeen tuottamiin tuloksiin: Työsuojelurahaston rahoittama Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä -hanke ja Liikesivistysrahaston rahoittama Tietämyksenhallinta pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä -hanke.

Toivomme, että raportissa esitettävät tulokset pystyvät kertomaan tietämyksenhallinnan nykytilasta – sen vahvuuksista ja kehittämiskohteista suomalaisissa yrityksissä. Toivomme tutkimuksen antavan ideoita ja ajatuksia yritysten ja tutkijoiden työhön tämän tärkeän aihealueen parissa.

Lataa Tietämyksenhallinta suomalaisissa yrityksissä – Loppuraportti pdf muodossa.