SOILA-hankkeessa tutkitaan sosiaaliseen mediaan perustuvia tulevaisuuden liiketoiminta- ja arvonluontimalleja

Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novissa alkoi maaliskuussa 2013 Tekesin rahoittama tutkimushanke SOILA, Sosiaalisen median innovatiiviset liiketoiminta- ja arvonluontimallit B2B-verkostoissa. Hanke päättyy joulukuussa 2014.

Hankkeessa tutkitaan sosiaaliseen mediaan perustuvia innovatiivisia ja visionäärisiä tulevaisuuden liiketoiminta- ja arvonluontimalleja erityisesti teollisissa B2B – arvoverkostoissa ja verkostojen dynamiikan lisäämisessä.

Tavoitteena on selvittää, miten yritysten kesken voitaisiin soveltaa sosiaaliseen mediaan ja muuhun moderniin ICT- teknologiaan perustuvia palveluita. Esimerkiksi millä tavoin kuluttajapuolelta tuttua Applen AppStore/ iTunes –tyyppistä arvonluontilogiikkaa voitaisiin hyödyntää teollisten ja valmistavien yritysten liiketoiminnassa. Siinä asiakasyritys voisi AppStoren tapaisesta sovelluskaupasta vuokrata tietyin periaattein esimerkiksi teollisten investointituotteiden ominaisuuksia, esimerkiksi tehoa tai parempaa ohjattavuutta, tai ostaa tuotteiden ohjelmistoja.

Hankkeessa tutkitaan myös kuinka sosiaalista mediaa ja tietotekniikkaa hyödyntämällä voidaan luoda täysin uudenlaisia tapoja tehdä liiketoimintaa ja luoda lisäarvoa. Erityisesti hankkeessa selvitetään miltä yritysten sosiaalisen median palveluihin ja tietotekniikkaan perustuvat liiketoiminta- ja arvonluontimallit voisivat näyttää tulevaisuudessa. Hankkeessa haetaan myös edelläkävijäyrityksistä malleja ja toimintatapoja siitä, miten nämä yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa ja muuta tietotekniikkaa. Näitä malleja voidaan myöhemmin hyödyntää myös muissa suomalaisissa yrityksissä.

Mitä yritykset voivat hyötyä tutkimustuloksista

Hankkeessa tutkittavien uusien arvonluonti- ja liiketoimintamallien avulla yritykset voivat hyödyntää ulkopuolisia resurssejaan, kuten asiakkaitaan ja partnereitaan uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. Yritykset pystyvät myös paremmin uudistamaan liiketoimintamallejaan sekä yhdistämään uusia toimijoita nopeasti esimerkiksi tuoteprosessin ja muiden prosessien eri vaiheisiin. Uusien arvonluonti- ja liiketoimintamallien avulla pystytään myös integroimaan toimijoita nopeasti ja joustavasti pilvipalveluiden kautta jäykän tietojärjestelmäintegraation sijaan.

Tutkimushankkeen yhteyshenkilöt: professori Hannu Kärkkäinen, projektipäällikkö Jari Jussila
http://www.tut.fi/novi/projects/soila-innovative-value-creation-and-business-models-of-social-media-in-b2b-networks/

Talouden ja rakentamisen tiedekunnan TRT-uutiset, 2/2014