Yliopiston harjoitustöistä apua yrityksen johdon päätöksentekoon

Tietojohtamisen yksi keskeisistä opeista on osoittaa, miten liiketoimintatiedosta luodaan kilpailuetua. Liiketoimintatiedon hallinnassa opetetaan liiketoimintatiedon jalostamista päätöksenteon tueksi. Tiedon jalostaminen, eli tietotuotteiden luominen, on opetusmenetelmänä varsin hedelmällinen. Laaditaan, esimerkiksi, harjoitustyö, jossa opiskelijat pohtivat ratkaisuja reaalimaailman haasteisiin. Tietojohtamisen opetuksessa tämänkaltaisia harjoitustöitä on toteutettu yhteistyössä yritysten kanssa usealla eri kurssilla jo usean vuoden ajan. Eräs haastava puoli opetuksessa on oikeiden laadittujen tietotuotteiden hyödyllisyyden arvioiminen sekä tiedon jalostamisen jälkeisen päätöksenteon kuvaaminen.

Tampereen teknillisen yliopiston kurssilla ’Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut’ opiskelijat laativat harjoitustyönä tietotuotteen, esim. kilpailijaprofiilin tai markkina-analyysin yhteistyökumppaneina toimivien yritysten antamien lähtötietojen pohjalta, tukeutuen avoimesti saatavilla olevaan tietoon. Opiskelijat toimivat analyytikon roolissa, mutta eivät kurssin puitteessa pääse näkemään laatimansa tietotuotteen hyödyntämistä. Miika Mäkitalo, M-Files Oy:n toimitusjohtaja, vieraili kurssillamme 27.02.2014 kertomassa opiskelijoille M-Filesin päätöksenteosta sekä tiedon hyödyntämisestä osana johdon päätöksentekoa. M-Files oli yksi edellisen vuoden yritysyhteistyökumppaneista. Vierailuluennollaan hän myös kertoi M-Filesille vuonna 2013 toteutettujen tietotuotteiden hyödyntämisestä M-Filesilla.

”Vuonna 2013 toteutetut harjoitustyöt olivat erinomaisia. Niistä keskusteltiin johtoryhmässä ja jotkut opiskelijoiden tekemät päätelmät aiheuttivat välittömiä toimenpiteitä markkinoinnissa ja tuotehallinnassa.” Mäkitalo sanoo.

Harjoitustyöt tehdään opettajien aktiivisessa ohjauksessa, mutta on tärkeää ylläpitää jatkuva keskusteluyhteys yritysyhteistyökumppaneihin, jotta harjoitustyö vastaa oikeisiin tietotarpeisiin. Kurssin aikana keskitytään huolella myös tietotarpeiden määrittämiseen. Tällä tavoin yhteistyöyritys saa parhaan mahdollisen lopputuotteen, jota hyödyntää päätöksenteossaan.

”Harjoitustöissä päästiin vaikeaan aiheeseen kiinni. Työt antoivat rehellisen ja kriittisen arvion yrityksestämme. Niistä oli todellakin apua päätöksenteossamme.” Mäkitalo myöntää.

Oletko sinä miettinyt harjoitustöiden teettämistä yliopisto-opiskelijoilla? Pitäisikö sinun? Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut -kurssi on yksi esimerkki, jonka tulokset tukevat oppimista erinomaisesti, mutta tarjoavat myös yhteistyöyritykselle uuden ja tuoreen näkökulman toimintaan sekä kättä pidempää päätöksentekoon.

Kirjoittajina kurssin vastuuhenkilöt  Jussi Myllärniemi ja Pasi Virtanen

Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksen kurssitarjonta ja vastuuhenkilöt löytyvät  TTY:n opinto-oppaassa – ota yhteyttä!