Väitöstiedote: Inhimillistäkin tietoa pitää turvata

TTY:n väitöstiedote 25.11.2013: 
Yritysten tietämykseen kohdistuu paitsi ulkoisia uhkia, jotka ovat meille mediastakin tuttuja, myös sisäisiä uhkia, jotka voivat olla paljon todennäköisempiä ja hankalampia torjua, selviää diplomi-insinööri Ilona Ilvosen väitöskirjasta.

Ilona Ilvonen (34) on kotoisin Järvenpäästä ja työskentelee tutkijana TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella.
Ilona Ilvonen (34) on kotoisin Järvenpäästä ja työskentelee tutkijana TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella.

Julkisuudessakin paljon mukana ollut teema, tietoturvallisuus, keskittyy laajalti tietojärjestelmissä liikkuvan tiedon suojaamiseen. Ilvosen mukaan myös inhimillisen tiedon suojaaminen on tärkeää ja siihen pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

–Ensimmäinen askel inhimillisen tiedon suojaamiseen on tunnistaa mikä tieto on yrityksen kannalta tärkeää. Yrityksen johtohenkilöt eivät aina ole siitä tietoisia, puhumattakaan niistä henkilöistä, joilla tätä tietoa on, Ilvonen kertoo.

Väitöstyössään Ilvonen tutkii tiedon, erityisesti inhimillisen tiedon, turvaamista. Käsiteanalyyttisella tutkimusotteella tehdyssä tutkimuksessa tuodaan esille uusi, inhimilliseen tietoon eli tietämykseen perustuva tietämysturvallisuuden käsite. Tutkimus perustuu aiempaan teoriaan ja haastatteluihin eri alojen yrityksissä. Työssään Ilvonen tunnistaa sekä sisäisiä että ulkoisia uhkia, jotka kohdistuvat yritysten tietämykseen. Näiden uhkien tunnistaminen auttaa yrityksiä pohtimaan niille arvokasta tietämystä ja sen suojaamista, jolloin tietoturvallisuuden inhimillinen puoli tulee huomioitua entistä paremmin.

–Yrityshaastatteluissa kävi ilmi, että yritysten tietämystä kohtaan on paitsi ulkoisia uhkia, jotka ovat meille mediastakin tuttuja, myös sisäisiä uhkia, jotka voivat olla paljon todennäköisempiä ja hankalampia torjua, Ilvonen toteaa.

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena on, että tietämysturvallisuuden käsite on perusteltua tunnistaa omaksi kokonaisuudeksi, ja sen käytöllä pystytään yrityksissä paremmin nostamaan esille ihmisiin sitoutuneen kokemusperäisen tiedon suojaamisen tärkeys. Tietämysturvallisuuden käsite kokoaa yhteen keskeiset tietoturvallisuuden inhimilliset näkökulmat. Sillä on leikkauspintoja paitsi tietoturvallisuuden johtamisen, myös tietämyksenhallinnan, henkilöstöhallinnon ja yrityskulttuurin kanssa.

Väitöstilaisuus perjantaina 29.11.

Ilona Ilvosen tietojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja ”Knowledge security – a conceptual analysis” (Tietämysturvallisuus – käsiteanalyysi) tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston talouden ja rakentamisen tiedekunnassa perjantaina 29.11.2013 kello 12 alkaen Festia-rakennuksen Pieni Sali 1:ssa (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori, tutkimusjohtaja Hannu H. Kari (Maanpuolustuskorkeakoulu). Tilaisuutta valvoo professori Mika Hannula TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitokselta.

Lisätietoja: Ilona Ilvonen, 040 5940479, ilona.ilvonen@tut.fi

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3194-1