Tiedolla johtaminen tarkoittaa tiedon hyödyntämistä

Tiedolla johtamisesta on tullut kuuma keskustelunaihe niin hyvässä kuin pahassa. Organisaatiot kärsivät sekä tietotulvasta että tiedon puutteesta eikä kukaan tunnu tietävän mitä tiedolla johtaminen oikeastaan on. Tästä huolimatta sen nähdään olevan avainasemassa niin julkisen sektorin tuottavuutta kuin yritysten liiketoimintaa kehitettäessä.

Oikeaa tietoa, oikeille ihmisille, oikeaan aikaan on mantra, jota esitetään tiedolla johtamisen määritelmäksi monessa yhteydessä. Kyllä, se on tätäkin, mutta kyseessä ei ole koko totuus. Hokema tulkitaan usein väärin: lisää tietoa, kaikille ja koko ajan. Tästähän tiedolla johtamisessa ei ole kyse.

Meille tiedolla johtamista edeltää tiedon johtaminen. Ensin pitää ymmärtää, mitä organisaatio on tekemässä ja miten se luo arvoa asiakkaille, omistajille, henkilöstölle tai yhteiskunnalle. Arvonluonnin perustana olevien tietoresurssien tunnistaminen, johtaminen ja tehokas hyödyntäminen ovat tiedon johtamista.

Tärkeiden tietoresurssien joukkoon voidaan lukea ainakin henkilöstön osaaminen, organisaation toimintaprosessit ja niihin liittyvät tietovirrat, johtamismallit sekä erilaiset sidosryhmäsuhteet. Palveluvetoisessa yhteiskunnassa ei enää pärjätä pelkällä teknologiaosaamisella. Teknologiaosaamista tarvitaan, mutta se pitää osata paketoida eri tavalla kuin aikaisemmin – asiakkaan ehdoilla.

Tiedosta luodaan arvoa myös palveluprosesseja tukevien käytäntöjen avulla. Näihin lukeutuu myös tiedolla johtaminen, joka meille tarkoittaa olemassa olevan tiedon hyödyntämistä – toimintatapoja, joilla kerättyä tietoa jalostetaan ja hyödynnetään organisaation toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Tiedolla johtaminen tarjoaa paremman vaihtoehdon tunteilla ja luuloilla johtamiselle.

Tietojärjestelmillä voidaan parhaassa tapauksessa merkittävästi tehostaa organisaatioiden sisäistä tiedonkulkua. Aito tiedolla johtaminen edellyttää kuitenkin huomattavasti laajempaa toimintakulttuurin muutosta. Tiedolla johtamisen käytäntöjä ja menetelmiä kehitettäessä tulee huomioida niin yksilöiden, organisaatioiden kuin laajempienkin palvelujärjestelmien näkökulmat.

On myös tärkeää, että voimavaroja ei haaskata tarkoituksettomaan tilastotietojen keruuseen. Tiedolla johtamisen prosessien tulisi aina tukea organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän vuoksi on tärkeää pohtia, mikä tieto on tärkeää ja millaisella tiedolla voidaan parhaiten tukea organisaation ydintehtävän suorittamista.

Entistä tärkeämpi näkökulma tiedolla johtamisen ovat toimenpiteet, joilla edesautetaan yksittäisten työntekijöiden jaksamista. Tästä Suomella ei ole varaa tinkiä. Turhaksi koettu ja aikaa vievä työ huonosti toimivien tietojärjestelmien kanssa rasittaa henkilöstöä ja heikentää työmotivaatiota. Paradoksaalisesti välineet, joilla pyritään työn sujuvuuden lisääntymiseen, voivat lisätä henkilöstön kiirettä ydinprosessien parissa. Se ei edesauta työurien pidennystalkoita.

Lopuksi haluamme vielä tähdentää, että tiedolla johtamisen kehittämisessä huomio tulisi siirtää tietojärjestelmistä ja tiedon tallentamisesta tiedon hyödyntämiseen. Kuluttajille suunnatussa tietotekniikassa on jo oivallettu, että palvelutuotteen käytettävyys ja sen käyttäjälle tuoma lisäarvo ovat keskeisiä menestystekijöitä. Mielestämme olisi aika siirtää tämä sama ajatus organisaatioiden tiedolla johtamisen käytäntöihin.

Tietoasiantuntija-lehdessä 4/2013: Tutkijatohtori Harri Laihonen ja Professori Antti Lönnqvist, Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi, Tampereen teknillinen yliopisto

Lue lisää: http://www.tut.fi/novi/tietojohtaminen/