‘Tiedän, siis johdan’ – Tietojohtajan taskukirja ilmestynyt

Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novin tutkijoiden Jonna Käpylän ja Henna Saloniuksen kirjoittama kirja: Tietojohtajan taskukirja – Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen on ilmestynyt.

Tietojohtajan taskukirja tarjoaa oppaan henkilökohtaisten tietojohtajuusvalmiuksien kehittämiseen ja tämän myötä myös tietojohtamisen kulttuurin levittämiseen erilaisissa organisaatioissa. Kirja sisältää kolme näkökulmaa tietojohtajuuteen: teoriaa tiedosta ja tietojohtajuudesta, käytännön työkaluja tietojohtajalle sekä tietojohtajuuden tarkastelua aluekehittämisen kontekstissa.

Toinen vastikään ilmestynyt Novin tutkijoiden kirjoittama Tietojohtaminen-kirja tarjoaa oivan yleisesittelyn tietojohtamisen alasta. Tietojohtajan taskukirjan näkökulma on rajatumpi: siinä syvennytään henkilökohtaiseen tietojohtajuuteen ja aluekehittämisen tietojohtamiskysymyksiin. Tietojohtajan taskukirjan luvuissa tarkastellaan tietojohtajuuden eri ulottuvuuksia: tietojohtamisen merkitystä aluekehittämisessä (luku 2), tiedon kriittistä arviointia (luku 3), oman ajattelun johtamista, dialogin hallitsemista ja tiedolla vaikuttamista (luku 4), tietopääoman tunnistamista (luku 5), uuden tiedon luomista ja siihen liittyvää motivointia (luku 6), sekä osallistavan tiedonluomisprosessin johtamista (luku 7).

”Tiedän, siis johdan” toimii Tietojohtajan taskukirjan johtoajatuksena: Hajallaan olevan tiedon johtaminen vaatii jaettua tietojohtajuutta. Jokainen pystyy vaikuttamaan vähintäänkin oman tietoperustansa ja ajattelunsa kehittämiseen sekä tapoihinsa käsitellä ja hyödyntää tietoa. Tärkeä ensiaskel tietojohtajuuteen on oman ajattelunsa rajoittuneisuuden ja suhteellisuuden tunnistaminen.

Tietojohtajan taskukirja on suunnattu jokaiselle, joka haluaa arvioida ja kehittää omaa tietojohtajuuttaan. Tietojohtajuutta pohditaan kirjassa paitsi yleisesti, myös erityisesti aluekehittämisen kontekstissa, joten toivomme kirjan tarjoavan uusia näkökulmia erityisesti alueiden eri organisaatioissa ja maakuntien liitoissa toimiville aluekehittäjille.

Tietojohtajan taskukirja on ladattavissa ilmaiseksi pdf-muodossa: http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3103-3

Kirjan voi ostaa myös painettuna Juvenes Printin verkkokirjakaupasta: http://verkkokauppa.juvenesprint.fi/fi/625/t_2542