Mittaa tietotyön tuottavuutta ja työhyvinvointia SmartWoW-työkalulla

Miten teillä tehdään tietotyötä – Ovatko työtilat ja työvälineet toimivia ja hyötykäytössä? Tukevatko työympäristö ja sovitut pelisäännöt mielekästä työskentelyä? Onko työ tuottavaa ja viihtyykö henkilöstönne? Voisiko jotain tehdä fiksummin?

Vastauksen näihin kysymyksiin tarjoaa Tampereen teknillisen yliopiston Mittaritiimin toteuttama SmartWoW-kysely, jonka avulla saatte uutta tietoa tietotyön tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kyselyyn osallistumalla saatte kokonaisvaltaisen kuvan oman organisaationne tilasta eri osa-alueilla:

  • Tietotyöyhteisön toimivuutta arvioidaan työympäristön ja yksilöiden työskentelytapojen näkökulmista. Tämän osa-alueen tulosten perusteella voidaan arvioida työpaikan tilannetta suhteessa älykkään työn käytäntöihin (ns. älykkäiden työkäytäntöjen kypsyysanalyysi).
  • Työhyvinvointi ja tuottavuus puolestaan korostavat vaikutuksia, joita oletetaan syntyvän työskentelytapoja ja työympäristöä kehittämällä.

Osallistuminen on teille maksutonta ja onnistuu helposti web-kyselyn avulla. Vastaaminen vie aikaa vain 5-10 minuuttia eikä täten kuormita liikaa henkilöstöä – tämän ajan voi jatkossa säästää moninkertaisesti oivaltamalla fiksumpia työn tekemisen tapoja.

Lisätietoja ja kyselyyn osallistuminen: voitte ilmoittaa kiinnostuksenne osallistua tutkimukseen ottamalla yhteyttä: tutkijatohtori Maiju Vuolle (maiju.vuolle@tut.fi, 040 559 6424) sekä tutkija Miikka Palvalin (miikka.palvalin@tut.fi, 044 0321011). Lähetämme webropol-linkin jaettavaksi organisaatiossanne kyselyyn vastaamista varten ja toimittamme raportin teille tulosten analysoimisen jälkeen.

SmartWoW-kyselyn esite (.pdf)