Tuloksellisuuden mittaamisella kohti fiksumpia hyvinvointipalveluita

Hyvinvointipalveluiden tuloksellisuudesta kaivataan monipuolista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden tapahtuvien rakenteellisten muutosten vuoksi. Virpi Sillanpää tutki väitöskirjassaan, miten hyvinvointipalveluiden tuloksellisuutta voidaan mitata ja johtaa. Jotta tiedetään, miten ja mihin suuntaan palveluja kannattaa kehittää, täytyy niiden tuloksellisuutta pystyä mittaamaan. Virpi Sillanpää kehitti ja sovelsi väitöstutkimuksessaan käytännöllisiä työkaluja tuloksellisuuden mittaamiseen hyvinvointipalveluissa. Tuloksellisuus on laaja kattokäsite, jolla hyvinvointipalvelujen yhteydessä […]

Opiskelijoilta konsteja rakentamisen laadun parantamiseen

Rakentamisen Laatu RALA ry, Tampereen teknillinen yliopisto ja Futurice järjestävät palvelumuotoilu-hackathonin, jossa etsitään uusia digitaalisia konsepteja, visioita  rakentamisen laadun ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Hackathon järjestetään TTY:n Kampusareenan Kampusklubilla. Mukaan on kutsuttu eri alojen opiskelijoita. Ongelmaa ratkotaan joukkueissa, jotka kasataan kick-off-tilaisuudessa 7.4.2016. Hackathon perustuu Futuricen kehittämään poikkitieteelliseen Lean Service Creation -menetelmään. Menetelmä yhdistää teknologian, bisneksen ja käyttäjän […]

Negatiivisista tunteista potkua bisnekselle

Negatiiviset ja ristiriitaiset tunteet eivät aina ole pahasta. Ne ovat toistaiseksi liian vähän hyödynnetty voimavara työyhteisöissä, paljastuu NEMO-tutkimushankkeen tuloksista syntyneessä Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes -kirjassa. Negatiivisia tunteita voidaan käyttää positiivisen luomiseen, kunhan ensin tiedotetaan niiden merkitys. Hyväksymällä erilaiset tunteet ja sopeuttamalla työnteko niiden vaihteluihin voidaan lisätä hyvinvointia ja tuottavuutta. – Negatiivisilla tunteilla on hyödyllinen […]

DI Jari Jussila väittelee tietojohtamisen alalta

Sosiaalisen median mahdollisuuksia ei vielä täysin ymmärretä liiketoiminnassa, väittää diplomi-insinööri Jari Jussila. Erityisen haasteelliseksi se koetaan B2B-kontekstissa. Väitöstyössään Jussila esittää, miten yritys voi saada sosiaalisesta mediasta uutta nostetta innovaatiotoimintaansa. Useiden tutkimusten mukaan Suomi on digitalisaatiokehityksessä jälkijunassa verrattuna moniin muihin maihin. Esimerkiksi Harvard Business Review:n julkaisemassa 50 maan vertailussa Suomi kuului niiden maiden joukkoon, joissa digitalisaatiokehitys […]

Pop up -yrityspalvelupiste rakennustalkoot 8.4.2015

Pop Up -yrityspalvelupiste rakennustalkoisiin kokoontui 8.4.2015 joukko pirkanmaalaisia yrityspalvelu-organisaatioiden edustajia kehittämään uudenlaista yhdessä tekemisen tapaa yrityspalveluiden tuottamiseen. Rakenteilla on nyt kaksi konseptia, joiden avulla laaja ja monipuolinen yrityspalveluosaaminen voidaan ”paketoida” ja ”toimittaa” asiakkaille tehokkaasti uudella tavalla. Konseptien uskotaan lisäävän tuottavuutta sekä yrittäjän että yrityspalveluorganisaatioiden työssä. Päivä polkaistiin käyntiin rockhenkisesti tamperelaisten nuorten harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikassa Monitoimitalo […]

Asiakaskokemuksia uudisrakennusprojekteista?

Keräämme uusien asuntojen omistajien kokemuksia rakennusprojektista – tule mukaan työpajaan tai jaa kokemuksesi oheisen lomakkeen kautta: Lomake ilmoittautumiseen ja tarinoiden jakoon ! Oletko ostanut asunnon uudesta asunto-osakeyhtiöstä kahden vuoden sisällä? Oletko tyytyväinen saamaasi palveluun ja vuorovaikutukseen rakennusprojektin eri vaiheissa? Pääsitkö vaikuttamaan asuntosi materiaalivalintoihin ja muihin ratkaisuihin? Menikö kaikki nappiin vai jäikö jotain hampaan koloon? Tule työpajaan […]

Yrityspalvelujen yhteistyö kehittyy joukkoistamalla

Tampereen teknillinen yliopisto käynnistää yhdessä Aalto-yliopiston kanssa joukkoistamiskampanjan, jonka avulla kerätään pirkanmaalaisten yritysten ideoita ja toiveita seudun yrityspalveluiden yhteistyön kehittämiseksi. Pirkanmaalla toimivien yritysten mielestä seudun yrityspalveluiden löytäminen on monimutkaista ja yhteydenotto niihin hankalaa. Yrityspalveluiden muodostama kokonaisuus on pirstaleinen ja niiden koordinoimattomuus heikentää palvelukokemusta. Nämä tulokset saatiin Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n keväällä 2014 […]

Opiskelijat: Qlik Sense -kurssi yhdessä EVRY:n kanssa

Tampereen teknillisen yliopiston tiedonhallinnan ja logistiikan laitos järjestää yhdessä EVRYn kanssa erinomaisen mahdollisuuden modernin analytiikkatyökalun opiskeluun. Opit käytännössä taitoja, joista olet jo teoriassa lukenut. Samalla myös ovi työmarkkinoille raottuu entistä paremmin, sillä näille osaajille on todella kysyntää. Opintojaksosta voit saada kolme opintopistettä. Kurssin kouluttajina toimivat EVRYn analytiikan ja liiketoimintatiedon hallinnan ammattilaiset. Mistä on kyse? Qlik Sense on uuden sukupolven datan […]

Tietämyksenhallinta suomalaisissa yrityksissä

“Tietämyksenhallinta suomalaisissa yrityksissä” – tutkimusraportti on nyt vapaasti saatavilla. Loppuraportti kuvaa tietämyksenhallinnan nykytilaa ja kehityskaarta viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalaisissa yrityksissä. Raportissa esitetyt tulokset pohjautuvat kahden vuoden 2014 aikana toteutetun tutkimushankkeen tuottamiin tuloksiin: Työsuojelurahaston rahoittama Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä -hanke ja Liikesivistysrahaston rahoittama Tietämyksenhallinta pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä -hanke. Toivomme, että raportissa esitettävät tulokset pystyvät kertomaan tietämyksenhallinnan nykytilasta […]

Teollisuuden Big Data

TTY:n yrityspäivä aiheena teollisuuden Big Data järjestettiin 10.2.2015. Yritysaamupäivässä TTY:n tutkimusryhmät esittelivät Big Data osaamistaan napakoilla tietoiskuilla. Myös Novi tutkimuskeskuksen Big Data tutkimus oli päivän aikana esillä. Esimerkkeinä tutkimuskeskuksessa tehtävästä Big Data aiheista tutkimuksesta tuotiin esille liiketoimintatiedon hallinnan tutkimus ja SPEED-hankkeessa yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja TTY:n matematiikan laitoksella toimivan Intelligent Information Systems Laboratoryn (IISLab) […]