Tietotyön tuottavuuden osatekijät

Pop up -hankkeessa selvitettiin, miten tietotyötä on tarpeen kehittää. Tämän tueksi määriteltiin tietotyön tuottavuuden osatekijöiksi autonomia, vuorovaikutus, uudistuminen, hyvinvointi ja aikaansaaminen. Osatekijät perustuvat tutkimuksiin tekijöistä, jotka vaikuttavat tietotyön päivittäiseen tuottavuuteen. Autonomia – Tietotyöläiset tarvitsevat autonomiaa, jotta he voivat johtaa itseään ja ottaa vastuulleen oman tuottavuutensa (Drucker 1999). Autonomia edellyttää valinnan ja toiminnan vapautta, jolloin työntekijät […]

SPEED loppuraportti

SPEED-hankkeen tavoitteena oli pyrkiä vastaamaan ekosysteemien eritasoisiin mittaamisen ja kehittämisen haasteisiin (yritystaso/yritysten välinen taso, ekosysteemitaso, politiikkataso), jotka liittyvät ekosysteemien systeemiseen ja dynaamiseen luonteeseen uudenlaisilla erityisesti verkostoanalyysin ja visualisoinnin sekä systeemianalyysin ja simuloinnin keinoilla, ja näiden uudenlaisilla yhdistelmillä. Näiden lisäksi tavoitteena oli tunnistaa myös esimerkiksi uudenlaisia dynaamisia keinoja kiinnittää eri toimijoita, muiden muassa asiakkaita ja kumppaneita, […]

Sosiaalisen median hyödyt & riskit

Uusia toimintapoja mietittäessä huomio kiinnittyy helposti joko uuden toimintavan hyötyihin tai siihen liittyviin riskeihin. Toisille joku yksittäinen riski tai sen potentiaalisen toteutumisen kustannus (esim. maineriski) voi olla riittävä syy pysyttäytyä vanhassa ja välttää esimerkiksi sosiaalisen median kokeiluja yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, tai vaikkapa kumppaniyhteistyössä. Toisessa ääripäässä jokin tavoiteltava yksittäinen hyöty, esimerkiksi prosessien tehostumisen […]

Onko IT-investointien hyödyt hukassa? Hyötylähtöinen johtamistapa voi auttaa

IT-investoinnit ovat yleisesti haasteellisia ja kalliita projekteja. Ongelmana monesti on että projekteissa keskitytään onnistuneeseen uuden järjestelmän implementointiin, sen sijaan että tähtäin olisi pitemmällä järjestelmän käytön myötä syntyvissä hyödyissä. Hyötylähtöinen johtamistapa vastaa tähän perusongelmaan. Kuvassa 1 esiteltävä hyötyjen realisoinnin malli (Benefits realization model, Ward & Daniel 2012) keskittyy kuvaamaan toimintamalleja, joilla päästään kiinni paremmin tietojärjestelmäprojektien tuottamiin […]

Tietojärjestelmien hankinta tarvitsee sankarihankkijoita

Oheinen teksti on katkelma Professori Samuli Pekkolan 9.2.2015 julkaistusta Tietoviikon blogikirjoituksesta. Voiko tietojärjestelmän hankinta onnistua? Onko olemassa viisastenkiveä, joka takaisi onnistumisen? Ilmeisesti ei, sillä saamme jatkuvasti lukea tarinoita erilaisten hankintojen epäonnistumisesta. Milloin budjetti ylittyy, milloin aikataulut pettävät, milloin toimitus ei vastaa tilausta tai tilaajan asettamia vaatimuksia. Kirjallisuudessa, koulutuksissa ja konsulttiraporteissa esitetään erilaisia listoja ja ohjeita sudenkuopista ja […]

Sosiaalinen media tieteellisen tutkimuksen työvälineenä

Keskustelu tieteellisestä tutkimuksesta ja liiketoiminnan ilmiöistä on sosiaalisessa mediassa vilkasta ja monimuotoista niin tutkimus- kuin yritysmaailman osalta. Sosiaalisessa mediassa jaettavan sisällön luonne on muuttunut viime vuosien aikana; yhä enemmän ja enemmän jaettava sisältö on vapaa-ajan epämuodollisten päivitysten sijaan laadukasta ja ajantasaista tietoa tieteellisistä ja yritysmaailman teemoista. Yritysmaailmassa sosiaalisen median hyödyt oman viestin esille tuomisessa on […]

Tietoturvallisuutta matkalla

Kirjoittaja Ilona Ilvonen toimii opettajana ja tutkijana Novi tutkimuskeskuksessa. Väitöstyössään Ilona tutki tiedon, erityisesti inhimillisen tiedon, turvaamista. ____________________________________________________________ Istun lentokentällä, työmatkalla, ja työskentelen kannettavalla tietokoneellani isossa odotusaulassa. Koneessani ei ole näytön peittävää suojakalvoa, enkä istu selkä seinää vasten jotta voisin varmistua siitä etteivät kanssamatkustajat pysty näkemään asioita joiden parissa koneellani työskentelen. Tällä kertaa matkustan yksin, […]

Julkishallinto ja tietojohtamisen sysiä ja seppiä

Tämä Samuli Pekkolan kirjoitus on alunperin julkaistu Tietoasiantuntijat-lehden numerossa 3/2014 näkökulma-palstalla http://www.tietoasiantuntijat.fi/fi/cfmldocs/index.cfm?ID=1107 Vuonna 2010 Valtionvarainministeriö suunnitteli uudistavansa julkishallinnon hallintopolitiikkaa. Tämä ajateltiin tapahtuvan mm. ”määrittelemällä tietojohtamisen sisältö, tehtävät ja toimintatapa valtioneuvostossa, ministeriöissä, hallinnonaloilla ja kuntatasolla” sekä samalla vahvistamalla ”tietojohtamisen osaamista ja resurssien oikeaa kohdentamista”.  Nyt, keväällä 2014, on mahdollista tarkastella onko mitään tapahtunut. Nykytila Tietojohtaminen ilmiönä […]

Avaimet palvelujärjestelmän suorituskyvyn johtamiseen

Olemme kollegoiden kanssa julkaisseet viime aikoina muutamia tiedeartikkeleita, joiden keskeiset viestit ovat niin tärkeitä, että ajattelin avata niitä tiivistetysti myös suomeksi. Paperit osallistuvat ajankohtaiseen palvelujärjestelmien johtamista koskevaan keskusteluun. Kokonaisuuden haltuunotto edellyttää yhteistä kieltä Arvoverkostoista, systeemisestä arvonluonnista ja ekosysteemeistä sekä näiden johtamisesta puhutaan paljon, mutta varsin vähän on tarjolla konkreettisia välineitä johtamisen muutoksen läpiviemiseksi. Tutkimusyhteisö tarjoaa […]

Tiedonhallinnan perusteet – pöydän tyhjennystä kesän kynnyksellä

Tutkijatohtori Harri Laihonen (harri.laihonen@tut.fi), Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi Juhannusviikko. Rankka ja työntäyteinen kevät takana. Viime vuonna kirjoitin kesäblogin, jossa puhuin kesästä ja kärpäsistä – suorituskyvystä ja oppimisesta. Hieman samaa teemaa ajattelin pohdiskella nytkin, mutta hieman eri perspektiivistä. Minulla on todella paha tapa hamstrata kaikenlaista. En malta heittää roskiin, jos vaikka vielä tarvitsen. Töissä […]