Tietotyön tuottavuuden osatekijät

Pop up -hankkeessa selvitettiin, miten tietotyötä on tarpeen kehittää. Tämän tueksi määriteltiin tietotyön tuottavuuden osatekijöiksi autonomia, vuorovaikutus, uudistuminen, hyvinvointi ja aikaansaaminen. Osatekijät perustuvat tutkimuksiin tekijöistä, jotka vaikuttavat tietotyön päivittäiseen tuottavuuteen. Autonomia – Tietotyöläiset tarvitsevat autonomiaa, jotta he voivat johtaa itseään ja ottaa vastuulleen oman tuottavuutensa (Drucker 1999). Autonomia edellyttää valinnan ja toiminnan vapautta, jolloin työntekijät […]

Tuloksellisuuden mittaamisella kohti fiksumpia hyvinvointipalveluita

Hyvinvointipalveluiden tuloksellisuudesta kaivataan monipuolista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden tapahtuvien rakenteellisten muutosten vuoksi. Virpi Sillanpää tutki väitöskirjassaan, miten hyvinvointipalveluiden tuloksellisuutta voidaan mitata ja johtaa. Jotta tiedetään, miten ja mihin suuntaan palveluja kannattaa kehittää, täytyy niiden tuloksellisuutta pystyä mittaamaan. Virpi Sillanpää kehitti ja sovelsi väitöstutkimuksessaan käytännöllisiä työkaluja tuloksellisuuden mittaamiseen hyvinvointipalveluissa. Tuloksellisuus on laaja kattokäsite, jolla hyvinvointipalvelujen yhteydessä […]

Opiskelijoilta konsteja rakentamisen laadun parantamiseen

Rakentamisen Laatu RALA ry, Tampereen teknillinen yliopisto ja Futurice järjestävät palvelumuotoilu-hackathonin, jossa etsitään uusia digitaalisia konsepteja, visioita  rakentamisen laadun ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Hackathon järjestetään TTY:n Kampusareenan Kampusklubilla. Mukaan on kutsuttu eri alojen opiskelijoita. Ongelmaa ratkotaan joukkueissa, jotka kasataan kick-off-tilaisuudessa 7.4.2016. Hackathon perustuu Futuricen kehittämään poikkitieteelliseen Lean Service Creation -menetelmään. Menetelmä yhdistää teknologian, bisneksen ja käyttäjän […]

Negatiivisista tunteista potkua bisnekselle

Negatiiviset ja ristiriitaiset tunteet eivät aina ole pahasta. Ne ovat toistaiseksi liian vähän hyödynnetty voimavara työyhteisöissä, paljastuu NEMO-tutkimushankkeen tuloksista syntyneessä Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes -kirjassa. Negatiivisia tunteita voidaan käyttää positiivisen luomiseen, kunhan ensin tiedotetaan niiden merkitys. Hyväksymällä erilaiset tunteet ja sopeuttamalla työnteko niiden vaihteluihin voidaan lisätä hyvinvointia ja tuottavuutta. – Negatiivisilla tunteilla on hyödyllinen […]