Opinto-opas 2015-2016

TLO-35040 Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut, 3 op
Business and Competitive Intelligence Methods and Tools

Vastuuhenkilö

Jussi Myllärniemi, Pasi Hellsten

Opetus

Toteutuskerta 1: TLO-35040 2015-02

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä
Luennot
Harjoitukset
 6 h/per
 12 h/per


 


 


 


 

Luentoajat ja -paikat: Torstai 14 - 16 FC110

Toteutuskerta 2: TLO-35040 2015-01

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä
Luennot

 

 
 3 h/vko

 

 

Luentoajat ja -paikat: Torstai 12 - 15 FC112

Toteutuskerta 3: TLO-35040 2015-03

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä
Luennot

 

 

 

 
 5 h/per

Suoritusvaatimukset

Osallistuminen luennoille, viikkotehtävät sekä harjoitustyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opiskelija: 1) ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan prosessin eri vaiheiden merkityksen organisaation toiminnan kannalta, 2) tunnistaa tuntee yleisimmät liiketoimintatiedon analysointiin käytettävät menetelmät sekä 3) ymmärtää, kuinka liiketoimintatiedon hallinnan eri analyysimenetelmiä ja työkaluja voidaan soveltaa.

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-32020 Liiketoimintatiedon hallinta Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35040 Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut, 3 op TITA-4800 Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut, 3 op  

Viimeksi muokattu 08.04.2016