Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

Akustiikka, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Matti Pentti, Panu Maijala, Veli-Matti Järvenpää, Mikko Kylliäinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kokonaisvaltaisen käsityksen akustiikan eri osa-alueista ja erityisesti teknisen akustiikan osalta.
- osaa esitellä tila-, rakenne- ja materiaaliratkaisuja ääniolo-suhteiden hallitsemiseksi.
- tuntee akustisessa suunnittelussa tarvittavat perusmenetelmät ja mittaustekniikat.
- Lisäksi rakennustekniikan opiskelija
- kykenee osallistumaan akustiseen suunnitteluun osana suunnitteluryhmää.
- kuvailla ääniolosuhteisiin vaikuttavat akustiset ilmiöt.
- Lisäksi konetekniikan opiskelija
- tuntee koneiden akustisessa suunnittelussa tarvittavat menetelmät, ja osaa suunnitella vähemmän melua tuottavia koneita ja laitteita
- osaa soveltaa melun eristämisen ja vaimentamisen menetelmiä
- tuntee perusteet koneakustiikan laskenta- ja mallinnusmenetelmistä
- tuntee koneakustiikan ja meluntorjunnan mittalaitteistot ja mittausmenetelmät

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-7450 Akustiikan perusteet 4 op III  
ASE-7460 Akustiikan mittaukset 4 op III  
MEI-64206 Machine Acoustics and Noise Control 5 op III  
Yhteensä 13 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
ARK-33300 Rakennusten akustinen suunnittelu 3 op 1   III  
RAK-32550 Rakennusakustiikka 2 op 1   III  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Opintojakso ARK-33300 Rakennusten akustinen suunnittelu on pakollinen rakennustekniikan opiskelijoille, kaikille muille taas opintojakso RAK-32550 Rakennusakustiikka.

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 20-30 op laajuisena.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
ARK-33300 Rakennusten akustinen suunnittelu 3 op
ASE-2130 Anturifysiikka ja signaalit 5 op
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin 5 op
ASE-3036 Microsensors 5 op
ASE-5010 Kehittyneet datan mallinnus- ja analysointimenetelmät 5 op
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset 5 op
MAT-60506 Vector Fields 5 op
MEI-53100 Rakenteiden dynamiikka 5 op
MEI-64106 Mechanical Vibrations 6 op
MEI-75120 LVI-tekniikka 5 op
MEI-75160 LVI-järjestelmien suunnittelu 5 op
MOL-82076 Machinery Monitoring 5 op
MOL-82096 Machinery Diagnostics 5 op
RAK-13000 Rakennustekniikan erikoistyö 3-8 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 20-30 op laajuisena.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Viimeksi muokattu23.01.2015