Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

TIE-04100 Käyttäjäkokemuksen perusteet, 3 op
Basic course on user experience

Lisätiedot

Kurssilla ei ole varsinaista oppikirjaa, mutta seuraavat kirjat tukevat kurssin sisällön oppimista: - Interaction Design, beyond human-computer interaction. 3rd edition. Rogers, Y., Sharp, H., Preece, J. Wiley, 2011. - Usability Engineering. Nielsen, J. Morgan Kaufmann, 1994.

Vastuuhenkilö

Jari Laaksonen, Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
 3 h/vko
 2 h/vko
 20 h/per    
TIE-04100 2014-01 Maanantai 13 - 14 , TB103
Keskiviikko 14 - 16 , TB103

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyö ja tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - Ymmärtää, mitä on hyvä käyttäjäkokemus (mukaanlukien käytettävyys) ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. - Tietää, miten tietoteknisiä järjestelmiä suunnitellaan siten, että niiden käyttäjäkokemus on hyvä. - Tuntee esimerkkejä siitä, miten käyttäjäkokemusta arvioidaan ja tutkitaan. - Ymmärtää, millaista on käytännön työ käyttäjäkokemuksen parissa. - Osaa suunnitella ja toteuttaa pienen käyttäjätutkimuksen haastattelun ja tarkkailun avulla. - Osaa toteuttaa tutkimuksen pohjalta järjestelmän käsitteellisen suunnittelun sekä osaa raportoida työn tulokset selkeästi.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Käyttäjäkokemus (mukaanlukien käytettävyys) ja siihen vaikuttavat tekijät.   Käyttäjäkokemuksen (User Experience, UX) sekä ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutuksen (Human-Computer Interaction, HCI) peruskäsitteet ja termistö. Ihmisen ominaisuudet, jotka vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. Käyttöympäristön eli -kontekstin merkitys suunnittelussa.   
2. Tietoteknisten järjestelmien käyttäjäkokemuksen suunnittelun perusteet.   Käyttäjäkeskeisen suunnittelun perusperiaatteet ja merkitys. Keskeiset suunnitteluperiaatteet. Järjestelmän kohderyhmän määrittely, käyttäjätarpeiden kartoitus sekä käytettävyystavoitteiden määrittely. Käsitteellinen suunnittelu.   
3. Käyttäjäkokemuksen arvioinnin ja tutkimuksen perusteet.  Esimerkkejä tutkimuksista.   
4. Ymmärrys siitä, mitä on käytännön työ käyttäjäkokemuksen parissa.  Kokonaistuotetarjonta (tuote/palvelu, tuotetuki, myynti, käyttöohje, brändi, jne. Yrityksen näkökulma, mm. käyttäjäkokemuksen kustannushyötysuhde.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti mittaa paitsi peruskäsitteistöjen hallintaa, myös tiedon soveltamista ja ymmärrystä opintojaksoon liittyvistä asioista. Harjoitustyössä arvioidaan erityisesti opiskelijan taitoa soveltaa kurssilla opittuja tietoja käyttäjätarpeiden kartoittamisessa ja käyttäjäkokemukseltaan hyvän järjestelmän käsitteellisessä suunnittelussa.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot   Luentokalvot         Luentokalvot julkaistaan kurssin moodle-sivustolla   Kyllä    Suomi  
Muu verkkomateriaali   Verkkomateriaali         Linkkejä kurssin sisältöä käsitteleväiin verkkomateriaaleihin löytyy kurssin moodle-sivustolta   Ei    Suomi  
Opintomoniste   Pruju         Pruju saatavissa TiTe-killasta   Kyllä    Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-04100 Käyttäjäkokemuksen perusteet, 3 op IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet, 3 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TIE-04100 2014-01 Toteutuskerta 2014-2015        

Viimeksi muokattu09.06.2014