Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

TIE-02300 Johdatus ohjelmistotuotantoon, 4 op
Introduction to Software Engineering

Vastuuhenkilö

Kari Systä

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
 2 h/vko
 2 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko   
TIE-02300 2014-01 Maanantai 14 - 16 , TB104

Suoritusvaatimukset

Tentti, harjoitustyö
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää mitä erilaisten ohjelmistojen ammattimainen tuottaminen on, sekä mitä tietoja ja taitoja se vaatii. Opiskelija tuntee ohjelmistotuotannon peruskäsitteet sekä pystyy yleisellä tasolla selittämään millaisia asioita ja vaiheita ohjelmistojen ammattimaiseen tuottamiseen kuuluu. Kaikki tämä tähtää siihen, että opiskelija pystyy tehokkaasti toiminaan ohjelmistoprojektin sidosryhmässä – joko oman alansa asiantuntijana tai asiakkaan edustajana.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Erityyppisten ohjelmistojen (sulautetut, räätälöidyt, paketoidut ja palvelupohjaiset ...) erityispiirteet erityisesti sidosryhmien kanalta.  Erityyppisen ohjelmistojen tuottamisen erityispiirteet.   
2. Määrittely ja toimittaja-asiakas kommunikointi Määrittelyn tekeminen ja dokumentointi yhdessä toimittajan kanssa. Määrittelyssä tarvittavien paradigmojen ja kaavioiden ymmärtäminen. Ei-toiminnalliset ominaisuudet, kuten käytettävyys, IPR.   Määrittelydokumentin luonti yhdessä ohjelmiston tuottajien kanssa   Ohjelmistojen vaatimusmäärittelyiden itsenäinen luominen. Käytettävien notaatioiden hallinta.  
3. Ohjelmistoprosessien ja elinkaarimallien perusperiaatteet - erityisesti sidosryhmän kannalta.  Osaa asiakkaana sopeutua valittuun prosessimalliin ja osaa tarvittaessa asiakkaan ominaisuudessa vaatia tilanteeseen sopivaan mallia.  Pystyy asiakkaana vaatimaan järkeviä ja realistisia suunnitelmia ja raportteja sekä seuraamaan projektin kulkua luotettavasti 
4. Tietää ohjelmistotuotannon eri vaiheet ja tehtävät ja asiakkaan roolin niissä vaiheissa ja tehtävissä.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana perustuu tentin, viikkoharjoitusten ja harjoitustyön pisteisiin.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Ohjelmistotuotannon käytännöt   Mikkonen Tommi, Haikala Ilkka   9789521417542       Kyllä    Suomi  
Luentokalvot     Kari Systä       Luentojena oheismateriaali   Kyllä    Suomi  
Muu verkkomateriaali   www-sivusto         https://www.cs.tut.fi/~otupk/   Ei    Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02300 Johdatus ohjelmistotuotantoon, 4 op OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TIE-02300 2014-01        

Viimeksi muokattu12.02.2014